ECTO - Lipica TrailO 2017

Razpis / Invitation

Kraj / Place: Lipica, Slovenia (link)

Lipica Stud Farm

Datum / Date: 18. - 19. 3. 2017 / March 18th - 19th, 2017

Tekmovanje / Competition: TempO + Nočni PreO + PreO. TempO in PreO štejeta za Evropski pokal v preO 2017. CRO-ITA-SLO TrailO Pokal 2017 in Slovensko PreO ligo 2017. / TempO + Night PreO + PreO. TempO and PreO counts for European Cup in TrailO 2017, CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2017 and Slovenian PreO League 2017.

Lipica TrailO

Organizator / Organizer: OK Trzin

Kategorije / Classes: Elite (Open, Paralympic, Juniors), A

Prijave / Entries: Orienteeringonline.net do 4. marca. / Orienteeringonline.net until March 4th.

Startnina / Entry fees:

Elite class:

35 EUR za vsa tekmovanja: 10 EUR TempO, 10 EUR Night PreO, 15 EUR PreO / 35 EUR for all competitions: 10 EUR TempO, 10 EUR Night PreO, 15 EUR PreO.

A class:

30 EUR za vsa tekmovanja: 10 EUR TempO, 10 EUR Night PreO, 10 EUR PreO / 30 EUR for all competitions: 10 EUR TempO, 10 EUR Night PreO, 10 EUR PreO.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje. / Entry fees for entries after deadline will be 50% higher.

Plačilo v tekmovalnem centru pred startom. / Payment in competition centre before the start.

Teren / Terrain:

Lipica TrailO

Lipica TrailO

Program / Program:

Sobota, 18. marec / Saturday, March 18th

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici / opening of the competition centre in Lipica
 • 10.00 - prvi start TempO tekmovanja / first start of the TempO competition
 • 17.30 - ogled jame Vilenica (2 skupini) / visit of the Vilenica Cave (2 groups, one group max. 40 people)
 • 19.00 - odprtje tekmovalnega centra in kratek trening v Vilenici / opening of the competition centre and short model event in Vilenica
 • 20.00 - prvi start nočnega PreO tekmovanja / first start of the night PreO competition

Nedelja, 19. marec / Sunday, March 19th

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici / opening of the competition centre in Lipica
 • 10.00 - prvi start PreO tekmovanja / first start of the PreO competition
 • 15.00 - Premierna predstava Lipiške šole klasičnega jahanja / The premiere performance of the Lipica classical riding school
 • 16.00 - podelitev nagrad / prize giving ceremony

Poti / Paths:

Invalidom na invalidskih vozičkih priporočamo spremljevalce - na poti je nekaj kratkih vzponov in po dežju so možne blatne luže. Pot na TempO je pretežno asfaltirana. / Assistants are recommended to wheelchair user - on the path are some short climbs and mud puddles after rain can be expected. Path at the TempO is mostly paved.

Lipica TrailO

V kategoriji A ni Z kontrol, kot tudi ni Z kontrol na časovnih kontrolah. V kategoriji Elite so Z kontrole od najbližje zastavice oddaljene 4 metre ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri. / There is no Z controls in A class as there is no Z controls at timed controls. In Elite class the distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Čas tekmovalcev na preO progi je omejen: _ min (Elite), _ min (Paraolimpik) in _ min. (A) / Time of competitors on the course is limited: _ min (Elite), _ min (Paralympic) and _ min (A).

Tekmovalni centri / Competition centres:

Tekmovalni centri bodo:

 • v soboto dopoldne (TempO) v hotelu Maestoso, Lipica (Street View),
 • v soboto popoldne (nočni PreO) v domu Jamarskega društva Sežana pri Jami Vilenica (Street View),
 • v nedeljo dopoldne (PreO) v Golf Centru Lipica (Street View).

Pot do tekmovalnega centra bo označena od križišča na cesti Sežana - Lokev in Bazovica - Lokev, kot tudi na krožišču v Lipici.

The Competition Centres will be:

 • on Saturday morning (TempO) in Hotel Maestoso, Lipica (Street View),
 • on on Saturday evening (Night PreO) in the house of Speleological Society Sežana next to the Vilenica Cave (Street View),
 • on Sunday morning (PreO) in Golf Club Lipica (Street View).

The way to the competition centre will be marked from the road junction on the road Sežana - Lokev and Basovizza - Lokev and at the roundabout in Lipica.

Lipica TrailO

Druge pomembne informacije o tekmovanju / Other important information about competition:

 • Tekmovalci bodo nosili štartne številke. Prosimo, prinesite varnostne zaponke. Štartne številke morajo biti vidne na prednji strani.
 • Tekmovalci lahko uporabljajo lastne luknjače na obeh preO tekmovanjih.
 • SI sistem bo uporabljen za merjenje časa na obeh preO progah. Prinesite svoj SI čip. Prosim, da v prijavah vpišete svojo številko SI čipa. SI čip si lahko izposodite za 2 EUR za vsako tekmo.
 • ANT aplikacija bo uporabljena za merjenje časa in beleženje odgovorov na tempO postajah in časovnih kontrolah.
 • Trailoresult aplikacija bo uporabljena za procesiranje rezultatov. Želimo si online rezultate, ki bodo dosegljivi na tem naslovu.
 • Uradni asistenti tekmovalcem v Paralympic kategoriji, lahko tekmujejo v Open kategoriji. Pri tem bodo imali na progi na voljo toliko časa, kot je predvideno za Paralympic kategorijo.
 • Competitors will wear the number bibs. Please, bring your safety pins. The number bibs should be visible in front side.
 • Competitors can use their own puncher at both preO competitions.
 • SI system will be used for time-keeping on the preO courses. Bring your SI card. Please, add your SI card number in entries. SI card can be borrowed for 2 EUR per each competition.
 • ANT application will be used for time-keeping at tempO stations and time controls.
 • Trailoresult / Preoresultat application will be used for result processing. We are looking forward to have online results.
 • Official assistants of paralympic competitors can compete in Open class. Their time limit on the course will be same as for the Paralympic class.

WC / Toilettes: WC bo na voljo v Hotelu Maestoso, jamarskem domu in v Golf klubu Lipica. Za invalide je na voljo v Hotelu Maestoso in pred jamarskim domom. / Toilettes will be available in Hotel Maestoso, in the house of the Speleological Society and in the Golf Club Lipica. For disabled people is available in Hotel Maestoso and in front of the Vilenica Cave.

Nagrade / Prizes: praktične nagrade za najboljše tri v vsaki kategoriji po vseh treh tekmovanjih. / Practical prizes for the best in each class after all three competitions.

Informacije / Information: