ECTO - Lipica TrailO 2017

Razpis / Invitation

Kraj / Place: Lipica, Slovenia (link)

Lipica Stud Farm

Datum / Date: 18. - 19. 3. 2017 / March 18th - 19th, 2017

Tekmovanje / Competition: TempO + Nočni PreO + PreO. TempO in PreO štejeta za Evropski pokal v preO 2017. CRO-ITA-SLO TrailO Pokal 2017 in Slovensko PreO ligo 2017. / TempO + Night PreO + PreO. TempO and PreO counts for European Cup in TrailO 2017, CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2017 and Slovenian PreO League 2017.

Lipica TrailO

Organizator / Organizer: OK Trzin

Traser / Course planner: Krešo Keresteš

Karte / Maps: 1:4.000, plastnice na 2 metra, ISSOM / 1:4,000, contour interval: 2 metres, ISSOM

Kategorije / Classes: Elite, A

Prijave / Entries: Orienteeringonline.net do 4. marca. / Orienteeringonline.net until March 4th.

Startnina / Entry fees:

Elite class:

35 EUR za vsa tekmovanja: 10 EUR TempO, 10 EUR Night PreO, 15 EUR PreO / 35 EUR for all competitions: 10 EUR TempO, 10 EUR Night PreO, 15 EUR PreO.

A class:

30 EUR za vsa tekmovanja: 10 EUR TempO, 10 EUR Night PreO, 10 EUR PreO / 30 EUR for all competitions: 10 EUR TempO, 10 EUR Night PreO, 10 EUR PreO.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje. / Entry fees for entries after deadline will be 50% higher.

Plačilo v tekmovalnem centru pred startom. / Payment in competition centre before the start.

Teren / Terrain:

Lipica TrailO

Lipica TrailO

Program / Program:

Sobota, 18. marec / Saturday, March 18th

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici / opening of the competition centre in Lipica
 • 10.00 - prvi start TempO tekmovanja / first start of the TempO competition
 • 17.30 - ogled jame Vilenica (2 skupini) / visit of the Vilenica Cave (2 groups, one group max. 40 people)
 • 19.00 - odprtje tekmovalnega centra in kratek trening v Vilenici / opening of the competition centre and short model event in Vilenica
 • 20.00 - prvi start nočnega PreO tekmovanja / first start of the night PreO competition

Nedelja, 19. marec / Sunday, March 19th

 • 9.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici / opening of the competition centre in Lipica
 • 10.00 - prvi start PreO tekmovanja / first start of the PreO competition
 • 15.00 - Premierna predstava Lipiške šole klasičnega jahanja / The premiere performance of the Lipica classical riding school
 • 16.00 - podelitev nagrad / prize giving ceremony

Proge / Courses:

TempO (sobota) - _ postaj s _ kontrolami; proga je enaka za obe kategoriji. To pomeni, da bodo Z kontrole za obe kategoriji in da je čas omejen na vsaki postaji max. _ sek. / TempO (Sunday) - _ stations with _ controls; course is the same for both classes. This means that there will be Z controls in both classes and that time on each station is limited to max. _ sec.

PreO (nedelja) - _ kontrol (Elite) in _ kontrol (A) s _ časovnima kontrolama na eni postaji po zaključku proge. / PreO (Saturday) - _ controls (Elite) and _ controls (A) with _ time controls at one station after the course.

Invalidom na invalidskih vozičkih priporočamo spremljevalce - na poti je nekaj kratkih vzponov in po dežju so možne blatne luže. / Assistants are recommended to wheelchair user - on the path are some short climbs and mud puddles after rain can be expected.

Lipica TrailO

V kategoriji A ni Z kontrol, kot tudi ni Z kontrol na časovnih kontrolah. V kategoriji Elite so Z kontrole od najbližje zastavice oddaljene 4 metre ali več ali so na drugem objektu ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri. / There is no Z controls in A class as there is no Z controls at timed controls. In Elite class the distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.

Čas tekmovalcev na preO progi je omejen: _ min (Elite), _ min (Paraolimpik) in _ min. (A) / Time of competitors on the course is limited: _ min (Elite), _ min (Paralympic) and _ min (A).

Tekmovalni centri / Competition centres:

Tekmovalni centri bodo:

 • v soboto dopoldne (TempO) v hotelu Maestoso, Lipica (Street View),
 • v soboto popoldne (nočni PreO) v domu Jamarskega društva Sežana pri Jami Vilenica (Street View),
 • v nedeljo dopoldne (PreO) v Golf Centru Lipica (Street View).

Pot do tekmovalnega centra bo označena od križišča na cesti Sežana - Lokev in Bazovica - Lokev, kot tudi na krožišču v Lipici.

The Competition Centres will be:

 • on Saturday morning (TempO) in Hotel Maestoso, Lipica (Street View),
 • on on Saturday evening (Night PreO) in the house of Speleological Society Sežana next to the Vilenica Cave (Street View),
 • on Sunday morning (PreO) in Golf Club Lipica (Street View).

The way to the competition centre will be marked from the road junction on the road Sežana - Lokev and Basovizza - Lokev and at the roundabout in Lipica.

Lipica TrailO

Druge pomembne informacije o tekmovanju / Other important information about competition:

 • Tekmovalci bodo nosili štartne številke. Prosimo, prinesite varnostne zaponke. Štartne številke morajo biti vidne na prednji strani.
 • Tekmovalci lahko uporabljajo lastne luknjače na obeh preO tekmovanjih.
 • SI sistem bo uporabljen za merjenje časa na obeh preO progah. Prinesite svoj SI čip. Prosim, da v prijavah vpišete svojo številko SI čipa. SI čip si lahko izposodite za 2 EUR za vsako tekmo.
 • ANT aplikacija bo uporabljena za merjenje časa in beleženje odgovorov na tempO postajah in časovnih kontrolah.
 • Trailoresult aplikacija bo uporabljena za procesiranje rezultatov. Želimo si online rezultate, ki bodo dosegljivi na tem naslovu.
 • Uradni asistenti tekmovalcem v Paralympic kategoriji, lahko tekmujejo v Open kategoriji. Pri tem bodo imali na progi na voljo toliko časa, kot je predvideno za Paralympic kategorijo.
 • Competitors will wear the number bibs. Please, bring your safety pins. The number bibs should be visible in front side.
 • Competitors can use their own puncher at both preO competitions.
 • SI system will be used for time-keeping on the preO courses. Bring your SI card. Please, add your SI card number in entries. SI card can be borrowed for 2 EUR per each competition.
 • ANT application will be used for time-keeping at tempO stations and time controls.
 • Trailoresult / Preoresultat application will be used for result processing. We are looking forward to have online results.
 • Official assistants of paralympic competitors can compete in Open class. Their time limit on the course will be same as for the Paralympic class.

WC / Toilettes: WC bo na voljo v Hotelu Maestoso, jamarskem domu in v Golf klubu Lipica. Za invalide je na voljo v Hotelu Maestoso. / Toilettes will be available in Hotel Maestoso, in the house of the Speleological Society and in the Golf Club Lipica. For disabled people is available in Hotel Maestoso.

Nagrade / Prizes: praktične nagrade za najboljše tri v vsaki kategoriji po vseh treh tekmovanjih. / Practical prizes for the best in each class after all three competitions.

Prenočišča / Accommodation: preverite informacije na spletni strani / check the info at the website (link)

Informacije / Information: