Lipica TrailO 2022

Invitation

Place: Lipica (link), Slovenia

Lipica Stud Farm

Date: March 12th, 2022

Competition: TrailO Relay (3 competitors in the team) & One-man-relay (individual), Slovenian TrailO Championship - Relay.

Organizer: OK Trzin

Event manager: Mateja Keresteš

Course planner: Krešo Keresteš

Classes: Elite

Entries: until March 6th! Entries at the OO.net

Entry fees: 8 EUR per eash competitor, 5 EUR for 16 years old or younger.

Entry fees for the entries after deadline will be 50% higher.

Payments for entry fees can be made only by bank transfer.

At payment by bank transfer please write in the purpose of payment your name or your club name if the payment will be made for the whole team. Please, bring the proof of the payment to the Event Centre where you will receive the receipt of payment.

Make a payment only in euros to the following account:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Bank: SKB banka d.d.

Account holder: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin, Slovenia

Maps: ISSOM, scale 1:4000 / 2 m.

Terrain: Park area of the stud farm and typical karst terrain with lots of boulders and depressions.

Program:

Saturday, March 12th

  • 13:00 - opening of the Event Centre in Lipica
  • 14:00 - start of the competition
  • as soon as possible - prize giving ceremony

Paths:

Path on the course is good also for the wheelchair user. Organizers will not provide any assistant.

Event Centre:

The Event Centre will be in Lipica near the former hotel Klub.

Other important information about competition:

  • Punchers will be used for the control card punching. Please, bring your own punchers. A few punches will be available to borrow at the Event Centre.
  • All the latest information about the competition are published on the News subpage.

Toilettes: Toilettes will be available in the Hotel Maestoso.

Prizes: Medals for the best three in National Championship and practical prizes for the best three teams.

Information:

 


 

Razpis

Kraj: Lipica (link)

Datum: 12. 3. 2022

Tekmovanje: PreO - Štafete (3 tekmovalci v ekipi) & One-man-relay (posamično), Državno prvenstvo v PreO - štafete in Slovenska PreO liga 2022.

Lipica TrailO

Štafetno tekmovanje je kombinacija PreO in TempO, kjer prve predaje startajo v skupinskem štartu na PreO progi. Ob prihodu na cilj tekmovalci predajo naslednji predaji in nato opravijo še s TempO delom tekmovanja. Rezultat štafete je vsota rezultatov vseh treh tekmovalcev v ekipi, kjer je rezultat posameznika vsota časa porabljenega za TempO + 30 sek. za vsako napako na TempO + 60 sek. za vsako napako na PreO + 60 sek. za prekoračitev omejenega časa na progi (za vsakih 1 sek. - 5 min.).

Organizator: OK Trzin

Vodja tekmovanja: Mateja Keresteš

Traser: Krešo Keresteš

Kategorije: Elite

Prijave: do 6. marca! Prijave prek OO.net.

Startnina: 8 EUR za vsakega tekmovalca in 5 EUR za 16 letne in mlajše.

Startnine za prijave po roku bodo 50% višje.

Plačilo štartnine lahko opravite le z bančnim nakazilom.

Pri plačilu z bančnim nakazilom prosimo vpišite v namen plačila svoje ime ali klub, v kolikor bo plačilo opravljeno za celo ekipo. Potrdilo o plačilu prinesite s seboj v tekmovalni center, kjer boste prejeli račun.

Plačilo opravite na naslednji račun:

IBAN: SI56 0313 1100 0191 189

BIC: SKBASI2X

Banka: SKB banka d.d.

Prejemnik: ORIENTACIJSKI KLUB TRZIN, Motnica 15, 1236 Trzin

Karte: ISSOM, 1:4000 / 2 m.

Teren:  Urejen park na območju kobilarne in tipični kraški teren z veliko kamenja in vrtačami.

Program:

Sobota, 12. marec

  • 13.00 - odprtje tekmovalnega centra v Lipici
  • 14.00 - start tekmovanja
  • takoj, ko bo mogoče - razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

Poti:

Pot na PreO progi je dobra tudi za uporabnike invalidskih vozičkov. Organizator ne bo zagotovil nobenega asistenta za invalide.

Tekmovalni center:

Tekmovalni center bo v Lipici pri nekdanjem hotelu Klub.

Druge pomembne informacije o tekmovanju

  • Luknjači bodo uporabljeni za luknjanje kontrolnih kartonov. Prosimo, da svoje luknjače prinesete s seboj. Nekaj luknjačev si bo možno izposoditi v tekmovalnem centru.
  • Vse novejše informacije o tekmovanju so objavljene na podstrani News.

WC: WC bo na voljo v Hotelu Maestoso.

Nagrade: Medalje za tri najboljše ekipe na državnem prvenstvu in praktične nagrade za najboljše tri ekipe.

Informacije: