CHIS, SPOL


CHIS TrailO Cup 2024

Croato-Hungaro-Italo-Slovenian TrailO Cup
Hrvaško-madžarsko-italijansko-slovenski pokal v precizni orientaciji

RANKING (Elite class)

CALENDAR

 • 9/3 - ITA1, Vigonza, PreO Sprint, Or. Swallows Noale ASD
 • 10/3 - ITA2, Grantorto, One-man-relay, ASD Padova Or.
 • 23/3 - CRO1, Oroslavje, TempO, OK Medzimurje
 • 30/3 - SLO1, Ljubljana - Crnuce, PreO, OK Trzin
 • 30/3 - SLO2, Domzale, Night PreO Sprint, OK Polaris
 • 31/3 - SLO3, Trzin, PreO, OK Trzin
 • 18/5 - HUN1, Kecskemét, TempO, BEAC
 • 3/8 - SLO4, Vojsko, TempO, OK Azimut
 • 7/9 - HUN2Csákberény, PreO, Tipo TKE
 • 28/9 - ITA3, Bosco Romagno, PreO, Friuli MTB & Orient. ASD
 • 29/9 - ITA4, Dolegna / Preportto, TempO, Friuli MTB & Orient. ASD
 • 5/10 - SLO5, Pranger - Ivanje selo, One-man-relay, OK Azimut
 • 26/10 - HUN3, Budapest, PreO, Tipo TKE
 • 27/10 - HUN4, Budapest, One-man-relay, Tipo TKE
 • 16/11 - CRO2, Zagreb, PreO Sprint, OK Vihor
 • 17/11 - CRO3, Samobor, PreO, OK Japetic

 

The CHIS TrailO Cup 2024 includes 16 competitions, as shown in the calendar. 3 competitions will be organized in Croatia, 4 in Hungary, 4 in Italy and 5 in Slovenia. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept only for the E (elite) class. Within the Elite class the results will be further divided in three subclasses: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 2004 or younger). Plaques for the final ranking will be given away separately for all three subclasses of category E. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!

Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2024, obsega 16 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 3 tekmovanja bodo organizirana na Hrvaškem, 4 na Madžarskem, 4 v Italiji in 5 v Sloveniji. Zmagovalec vsake tekme bo za kon?no lestvico prejel 100 to?k, to?ke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, prera?unale s pomo?jo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje to?k, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. ?e bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za kon?no lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago najve? 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno razvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili le v kategoriji E (elita). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrš?ajo pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 2004 ali mlajši). Kon?ni vrstni red bo razglašen lo?eno za vse tri razrede v kategoriji E. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!

CALCULATIONS

PreO CALCULATIONS

f = (RP + 1 - RS / (90 * nt)) * 100 / (nc + 1)

f - factor (information how competitor did with the course - 100 is the best theoretical result = all points and 0 seconds at time controls; 0 is the worst possible result = all wrong and max. time and all wrong answers at time controls (nt * 90))

RP - result points
RS - result seconds
nt - number of timed controls (90 is max. possible result at one time control)
nc - number of controls (without time controls)

 

P = f / f1 * 100

P - points for the Cup
f - factor of the competitor
f1 - factor of the winner

 

TempO CALCULATIONS

f = 100 * (1 - R / (nc * 60)) 

f - factor (information how competitor did with the course - 100 is the best theoretical result = 0 seconds; 0 is the worst possible result = max. time and all wrong answers (nc * 60))
R - result in seconds
nc - number of controls at all stations (60 is max. possible result at each control)

 

P = f / f1 * 100

P - points for the Cup
f - factor of the competitor
f1 - factor of the winner

 

TrailO Combination CALCULATIONS (Relay system)

f = 100 * (1 - R / ((nc+nt) * 60)) 

f - factor (information how competitor did with the course - 100 is the best theoretical result = 0 seconds; 0 is the worst possible result = max. time and all wrong answers ((nc+nt) * 60))
R - result in seconds
nc - number of PreO controls (60 is max. possible result at each control)
nt - number of TempO controls at all stations (60 is max. possible result at each control)

 

P = f / f1 * 100

P - points for the Cup
f - factor of the competitor
f1 - factor of the winner

PreO Sprint CALCULATIONS (only when results in points are used and classification by time on the course)

f = (RP + 1 - RT / TL) * 100 / (nc + 1)

f - factor (information how competitor did with the course - 100 is the best theoretical result = all points and 0 time on the course; 0 is the worst possible result = all wrong and max. time and all wrong answers at max. time = time limit)

RP - result points
RT - result time (in seconds)
TL - time limit (in seconds)
nc - number of controls

P = f / f1 * 100

P - points for the Cup
f - factor of the competitor
f1 - factor of the winner

PREVIOUS CUPS 

CHIS 2022 was not organized
CHIS 2021 was not organized
CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2014


SPOL 2024

Slovenska PreO liga

RAZVRSTITEV (E kategorija)

KOLEDAR

 

WRE – World Ranking Event
ECTO – Neuradni European Cup in Trail Orienteering
SPOL – Slovenska PreO liga
DP – Državno prvenstvo

IZRA?UN

Pri izra?unu so uporabljene iste formule kot za CHIS TrailO Cup (glej zgoraj pod CALCULATIONS).

PRETEKLE LIGE

SPOL 2023SPOL 2022, SPOL 2021, SPOL 2020 je bil odpovedan, SPOL 2019SPOL 2018SPOL 2017, SPOL 2016SPOL 2015, SPOL 2014, SPOL 2013, SPOL 2012SPOL 2011SPOL 2010SPOL 2009SPOL 2008SPOL 2007SPOL 2006SPOL 2005