CHIS, SPOL


CHIS TrailO Cup 2020

Croato-Hungaro-Italo-Slovenian TrailO Cup
Hrvaško-madžarsko-italijansko-slovenski pokal v precizni orientaciji

RANKING (Elite and A classes)

CALENDAR

7/3 - SLO1, Lipica TrailO + Slovenian PreO Championship (PreO), Lokev, OK Trzin
8/3 - SLO2, Lipica TrailO + Slovenian Relay Championship (TrailO combination + Relay), Lipica, OK Trzin

7/6 (CANCELED) - CRO1, Memorijal Puma (PreO), Marčan, OK Međimurje 
18/7 - HUN1, Dunántúl Kupa PreO (PreO), ÖsküTIPO TKE
25/7 - ITA1, Italy Cup + Italian Relay Championship (TrailO combination + Relay), Villaggio Spiaggia Romea, Polisportiva G. Masi
29/8 - ITA2, Campionato FVG TrailO (TempO), Lignano Sabbiadoro, Corivorivo Or.
6/9 - ITA3, Italy Cup + Italian PreO Championship (PreO), Genova, ASD Arco di carta
27/9 - HUN2, PreO Championships (PreO), Budapest, BEAC & Tipo TKE
27/9 - HUN3, TempO Championships (TempO), Budapest, BEAC & Tipo TKE
3
/10 (CANCELED) - SLO3, WRE, ECTO, Rak TrailO (PreO), Rakov Škocjan, OK Trzin
4/10 (CANCELED) - SLO4, WRE, ECTO, Rak TrailO (PreO), Rakov Škocjan, OK Trzin
1
0/10 - ITA4, WRE, ECTO, Italy Cup (TempO), Asiago, FISO
1
0/10 - ITA5, Italy Cup (PreO Sprint), Asiago, FISO
1
1/10 - ITA6, WRE, ECTO, Italy Cup (PreO), Asiago, FISO
1
7/10 (CANCELED) - CRO2, Vihor TrailO Challenge (PreO), Krašić, OK Vihor
1
8/10 (CANCELED) - CRO3, Feud Cup (TempO), Jastrebarsko, OK Orion
23/10 - HUN4, Denevér Kupa (TrailO combination + Relay), Nyíregyháza, Denevér Egyesület
24/10 (CANCELED) - SLO5, Slovenian TempO Championship (TempO), Idrija, OK Azimut
1
4/11 (CANCELED) - HUN5, WRE, ECTO, Hungarian TrailO Spring (TempO), Bükfürdő, Tipo TKE & Káld
1
5/11 (CANCELED) - HUN6, WRE, ECTO, Hungarian TrailO Spring (PreO), Bükfürdő, Tipo TKE & Káld


The CHIS TrailO Cup 2019 includes 19 competitions, as shown in the calendar. 3 competitions will be organized in Croatia, 5 in Hungary, 6 in Italy and 5 in Slovenia. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula. To make the competition fair for all four Countries involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 8 of them will count for the final ranking. The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1999 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A. The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!

Skupna mednarodna liga, imenovana CHIS TrailO Cup 2019, obsega 19 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. 3 tekmovanja bodo organizirana na Hrvaškem, 5 na Madžarskem, 6 v Italiji in 5 v Sloveniji. Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule. Da bodo imeli tekmovalci iz vseh štirih dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 8 štelo za skupno razvrstitev. Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1999 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A. Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!

CALCULATIONS

PreO CALCULATIONS

f = (RP + 1 - RS / (90 * nt)) * 100 / (nc + 1)

f - factor (information how competitor did with the course - 100 is the best theoretical result = all points and 0 seconds at time controls; 0 is the worst possible result = all wrong and max. time and all wrong answers at time controls (nt * 90))

RP - result points
RS - result seconds
nt - number of timed controls (90 is max. possible result at one time control)
nc - number of controls (without time controls)

 

P = f / f1 * 100

P - points for the Cup
f - factor of the competitor
f1 - factor of the winner

 

TempO CALCULATIONS

f = 100 * (1 - R / (nc * 60)) 

f - factor (information how competitor did with the course - 100 is the best theoretical result = 0 seconds; 0 is the worst possible result = max. time and all wrong answers (nc * 60))
R - result in seconds
nc - number of controls at all stations (60 is max. possible result at each control)

 

P = f / f1 * 100

P - points for the Cup
f - factor of the competitor
f1 - factor of the winner

 

TrailO Combination CALCULATIONS (Relay system)

f = 100 * (1 - R / ((nc+nt) * 60)) 

f - factor (information how competitor did with the course - 100 is the best theoretical result = 0 seconds; 0 is the worst possible result = max. time and all wrong answers ((nc+nt) * 60))
R - result in seconds
nc - number of PreO controls (60 is max. possible result at each control)
nt - number of TempO controls at all stations (60 is max. possible result at each control)

 

P = f / f1 * 100

P - points for the Cup
f - factor of the competitor
f1 - factor of the winner

PREVIOUS CUPS 

CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2014


SPOL 2020

Slovenska PreO liga

RAZVRSTITEV (E in A kategoriji)

KOLEDAR

7/3 - SPOL1, Lipica TrailO + DP PreO (PreO), Lokev, OK Trzin
8/3 - SPOL2, Lipica TrailO + DP Štafete (TrailO kombinacija + Štafete), Lipica, OK Trzin
3/10 - SPOL3, WRE, ECTO, Rak TrailO (PreO), Rakov Škocjan, OK Trzin
4/10 - SPOL4, WRE, ECTO, Rak TrailO (PreO), Rakov Škocjan, OK Trzin
24/10 - SPOL5, DP TempO (TempO), Idrija, OK Azimut

WRE – World Ranking Event
ECTO – Neuradni European Cup in Trail Orienteering
CHIS – CHIS TrailO Cup, skupni pokal tekmovanj v precizni orientaciji, ki so organizirana na Hrvaškem, na Madžarskem, v Italiji in v Sloveniji
SPOL – Slovenska PreO liga
DP – Državno prvenstvo

IZRAČUN

Pri izračunu so uporabljene iste formule kot za CHIS TrailO Cup (glej zgoraj pod CALCULATIONS).

PRETEKLE LIGE

SPOL 2019SPOL 2018SPOL 2017, SPOL 2016SPOL 2015, SPOL 2014, SPOL 2013, SPOL 2012SPOL 2011SPOL 2010SPOL 2009SPOL 2008SPOL 2007SPOL 2006SPOL 2005