Competition Calendar

 

 

C Date Type Flag Place Organiser Info Results
1 31. 3. 2012 TempO ITA Lignano: Italy Corivorivo ASD Home Page Elite
2 1. 4. 2012 Classic ITA Monte Prat: Italy ASD Semiperdo Home Page Elite  A
3 15. 4. 2012 Classic Komenda: Slovenia OK Trzin   ~ Report ~
4 23. 6. 2012 Classic ITA San Zenone Ezzelini: Italy Misquilenses Ori. Home Page  
5 24. 6. 2012 Classic ITA Nove: Italy Swallows Noale ASD Home Page  
6 8. 7. 2012 TempO ITA Brugnera: Italy Corivorivo ASD Home Page  
7 4. 8. 2012 Classic Postojna: Slovenia OK Trzin   Elite  A
8 25. 8. 2012 TempO Bohinj: Slovenia OK Trzin   Results
9 15. 9. 2012 Classic Zagreb: Croatia OK Vihor Home Page Elite  A  N
10 6. 10. 2012 Classic Rakov Potok: Croatia OK Orion Home Page Results
11 7. 10. 2012 Classic Rakov Potok: Croatia OK Orion Home Page Results

 

CRO-ITA-SLO Trailo Cup 2012 Map

The CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2012 includes of 11 competitions, as shown in the calendar above. Three competitions will be organized in Croatia, five in Italy and three in Slovenia. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula.

To make the competition fair for all three nations involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 5 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 9 results available for each competitor to be considered and the best 6 of them will count for the final ranking.

The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1992 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A.

The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


 

CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2012 se sastoji od 11 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 3, u Italiji 5 i u Sloveniji 3 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli.

Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 5 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 9 rezultata od kojih će se najboljih 6 računati za konačni poredak.

Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1992 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A.

Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2012 comprende 11 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate tre gare in Croazia, cinque in Italia e tre in Slovenia. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata.

Per rendere la competizione equa per tutte le tre nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 5 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 9 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 6 migliori di essi conteranno per la classifica finale.

I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 1992 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A.

La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2012, bo obsegala 11 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. Tri tekmovanja bodo organizirani na Hrvaškem, pet v Italiji in tri v Sloveniji. Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule.

Da bodo imeli tekmovalci iz vseh treh dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh petih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 9 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 6 štelo za skupno uvrstitev.

Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1992 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A.

Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


 

Final Standings - E

O P J Name Country Club C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 TOTAL
1     Remo Madella ITA CUS Parma ASD   99,51       100,00 99,85 100,00   100,00 84,84 584,20
2     Renato Bettin ITA Orienteering Swallows Noale 100,00 95,30 87,98     64,29 94,43 56,20 100,00 93,47 94,01 577,21
3     Elvio Cereser ITA Corivorivo Ori. ASD   99,51 82,64 91,63 100,00   73,41 58,15 95,44 78,57 88,35 557,57
4     Mateja Keresteš SLO OK Trzin 51,12 72,07 95,12 99,65 81,52   100,00 48,75 95,38 78,79 77,90 550,46
5     Susy De Pieri ITA CUS Parma ASD 61,65 82,06 100,00 84,37 76,11 57,97 79,63 55,87 91,05 59,49 89,56 526,68
6     Marco Giovannini ITA OK Trzin 65,39 89,99   95,71 93,37   88,44 73,58   63,26 78,42 519,51
7     Jasminka C. Perković CRO OK Vihor 54,52 91,41 71,25 88,26 80,42 55,52 80,20 77,59 77,27 74,17 77,94 495,82
8     Dalibor Perković CRO OK Vihor 58,82 81,25 65,27 88,38 86,06 52,13 73,35 54,47 81,65 62,47 79,22 489,91
9     Marina Beltramo ITA ASD Gsport 49,76 90,70   80,01 70,47   79,74     78,63 90,00 489,54
10     Guido Michelotti ITA ASD Arco di Carta 63,66 99,16   100,00 89,23         95,13 100,00 483,52
11     Krešo Keresteš SLO OK Trzin 83,67 80,84             91,00 95,69 83,92 435,12
12     Fulvio Lenarduzzi ITA ASD Ori. School Friuli     48,55 79,49 76,33 38,56 63,47     57,84 75,80 401,49
13     Tomislav Varnica CRO OK Vihor     71,17       69,54   95,50 77,75 67,50 381,46
14     Michele Cera ITA ASD Erebus Ori. Vicenza   99,74   99,87 89,86 56,91 74,98         364,45
15 1   Ivica Bertol CRO OK Vihor             83,57   95,58 77,32 95,55 352,02
16     Alberto Grilli ITA CUS Parma ASD 83,33 95,28   91,57 76,87   74,61         344,79
17     Ivo Tišljar CRO OK Orion     88,84     74,03 85,12   91,01     338,99
18     Feike Alewijnse NED OK Trzin             79,61 57,41 77,24 47,47 60,67 322,40
19     Dario Citterico ITA ASD Polisportiva G. Castello   95,39   87,49 66,44   53,30         302,62
20     Daniele Danieli ITA ASD Padova Ori. 84,36 100,00   88,16 94,13 57,19           282,29
21     Antonio Lo Grasso ITA ASD Gsport 40,96 45,38   87,99 81,58   62,19         277,14
22   1 Antun Tišljar CRO OK Orion           38,00 47,41   68,15 53,90 63,39 270,85
23     Stefano Galletti ITA ASD Unione Lombarda 62,69 95,52   84,09 89,44             269,04
24     Donatella Vecchies ITA ASD Semiperdo Ori. Maniago   86,10   88,32 84,50             258,93
25     Zdenko Horjan CRO OK Vihor     66,41       90,12     88,55   245,07
26     Piero Labanti ITA ASD Unione Lombarda 48,58 85,97   84,11 71,45             241,53
27     Emil Kacin SLO OK Azimut     89,33       78,71 71,00       239,04
28     Paolo Padoan ITA ASD Polisportiva Bissuola 47,18 81,96   91,43 61,75             235,13
29     Sanja Žužić CRO OK Vihor                 72,76 63,22 94,02 230,00
30     Damir Gobec CRO OK Vihor             85,10   90,98 53,43   229,51
31     Davide Gazzetto ITA ASD Padova Ori. 54,89 81,83   83,71 58,61 46,85           224,15
32     Valerio Pfister ITA G.O. Subiaco 57,67 68,81   75,86 71,83 50,52           216,51
33     Roberta Falda ITA Gronlait Ori. Team ASD 67,10 81,55       60,11           208,75
34     Franco Gelsomino ITA Orienteering Trieste ASD   68,78   72,03 62,09             202,90
35 2   Niko Čižek SLO OK Trzin     71,75       78,29 50,26       200,30
36     Corrado Miniotti ITA CUS Torino 43,57 68,46   79,78 51,30             199,54
37     Anja Babič SLO OK Trzin             64,48 44,52 77,09     186,09
38     Metka Udovič SLO OK Trzin       84,22 57,47     42,30       183,99
39     Vlado Sedej SLO OK Azimut     48,66       84,82 38,79       172,27
40     Michele Fiocca ITA Co. Club Roma   81,88         88,63         170,52
41     Kristian Bosisio SLO OK Trzin       91,84 72,16             164,00
42     Francesco Gatti ITA ASD Polisportiva Punto Nord       87,89 69,74             157,63
43     Timi Čižek SLO OK Trzin     71,84         74,43       146,27
44     Alessandro Casarin ITA Orienteering Swallows Noale 50,18 90,51                   140,70
45     Igor Bončina SLO OK Azimut     66,19       74,31         140,51
46     Emilia Arcaleni ITA ASD Polisportiva G. Castello   85,93         53,55         139,48
47     Giuliano Michelotti ITA ASD Arco di Carta 43,39 85,98                   129,37
48     Stefano Zarfati ITA Co. Club Roma   95,63                   95,63
49     Mark Heikoop NED Olifant             95,08         95,08
50 3   Bohuslav Hulka CZE SKV Praha             95,06         95,06
51     Nick Barrable GBR OK Ravinen             95,06         95,06
52     Mauro Bussi ITA ASD Giocafaenza Tantisport Ori. 31,66 62,03                   93,69
53     Maurizio De Colle ITA Orienteering Dolomiti       48,78 44,06             92,85
54 4   Francesco Valentini ITA ASD Padova Ori. 22,92     20,70 37,51 32,05           92,48
55     Elena Margiore ITA Orienteering Trieste ASD   90,81                   90,81
56     Sarah-Jane Gaffney GBR OK Ravinen             90,16         90,16
57     Frank Braatz GER Treptower SV Berlin             89,97         89,97
58     Fruzsina Biró HUN Bimahev             89,81         89,81
59     Libor Forst CZE UK Praha             89,34         89,34
60     Markéta Šimková CZE UK Praha             88,59         88,59
61     Jan Kocbach NOR Fana             87,80         87,80
62     Fabio Cattaneo ITA C. Adole. Voghera   86,84                   86,84
63     Stefano Raus ITA Trento Orienteering   86,50                   86,50
64     Nenad Lovrec CRO OK Vihor                 85,45     85,45
65 5   Ivana Da Re ITA Orienteering Dolomiti       52,74 30,50             83,24
66     Karlo Gobec CRO OK Vihor                 81,89     81,89
67     Tiziano Vargiolu ITA ASD Padova Ori.   80,75                   80,75
68     Ivana Gobec CRO OK Vihor             79,99         79,99
69     Stefano Brambilla ITA CUS Parma ASD             78,75         78,75
70 6   Oleg Tyapkin UKR Ukrainka             78,56         78,56
71     Simone Saletti ITA G. Masi   77,62                   77,62
72     Gianfranco Accattino ITA CRAL T. Torinesi 34,28 42,85                   77,13
73     Sergio Palusa ITA CAI XXX Ottobre   76,92                   76,92
74     Kiril Nikolov BUL Begyn             74,84         74,84
75     Miroslav Šimek CZE UK Praha             74,69         74,69
76     Mario Štambuk CRO OK Merz                   73,76   73,76
77     Luana Favretto ITA Orienteering Trieste ASD   73,45                   73,45
78     Tomaš Sochor CZE SKOB Havířov             73,39         73,39
79     Jure Zmrzlikar SLO OK Komenda               72,58       72,58
80     Lenka Forstova CZE UK Praha             71,59         71,59
81     Janis Tamużs LAT IK Avseklis             69,96         69,96
82     Hana Sochorová CZE SKOB Havířov             69,77         69,77
83     Giuseppe Simoni ITA Panda Ori. Valsugana   67,78                   67,78
84     Marta Citterico ITA ASD Polisportiva G. Castello   67,7                   67,70
85     Giuliana Zoppè ITA Panda Ori. Valsugana   65,04                   65,04
86     Emmanuel Chevreux FRA Givry Sport Orientation             65,02         65,02
87     Anna Maria Stocoro ITA Enea   64,67                   64,67
88     Gilberto Cicconi ITA Enea   63,97                   63,97
89     Alessio Rozzi ITA SSD Gaja   63,56                   63,56
90     Radim Hošek CZE KOB Dobruška     60,16                 60,16
91     Andrea Cipriani ITA Panda Ori. Valsugana   59,75                   59,75
92     Ondrej Piják SVK Kora Bratislava             59,68         59,68
93   2 Lea Katarina Gobec CRO OK Vihor                 58,71     58,71
94     Matteo Sandri ITA Gronlait Ori. Team ASD   58,64                   58,64
95     Antun Zoran Krivokapić CRO OK Maksimir                 54,34     54,34
96     Eirik Nordbrøden NOR Halden SK               53,92       53,92
97     Marko Germani ITA SSD Gaja   53,75                   53,75
98     Piero Giudici ITA Orienteering Trieste ASD   50,89                   50,89
99     Goran Habjanec CRO OK Vihor                     49,92 49,92
100     Teodora Kučinac CRO OK Vihor                 48,11     48,11
101   3 Julija Ferenc SLO OK Tivoli               47,14       47,14
102     Marjeta Lipužič SLO OK Komenda               45,00       45,00
103     Fabio Angeli ITA SSD Gaja 44,96                     44,96
104     Brina Foški SLO OK Polaris               42,76       42,76
105     Roberta Borroni ITA ASD Unione Lombarda 42,36                     42,36
106   4 Ana Tišljar CRO OK Orion           41,2           41,20
107   5 Monika Ravnikar SLO OK Komenda               41,00       41,00
108     Ana Plavčak SLO OK Azimut               40,85       40,85
109   6 Nina Črnigoj SLO PD Ajdovščina               37,17       37,17
110   7 Gašper Petrovič SLO OK Polaris               35,28       35,28
111     Svetlana Shremzer ITA CUS Parma ASD           27,14           27,14

 

Current Standings - A

O P J Name Country Club C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 FINAL
1     Kristian Bosisio SLO OK Trzin   100,00 89,97       100,00         289,97
2     Metka Udovič SLO OK Trzin   93,79 100,00       62,48         256,27
3     Nikolina Renić CRO OK Orion     81,20           75,12     156,32
4     Antonio Alacevich ITA CUS Torino       61,96 91,60             153,56
5   1 Ana Tišljar  CRO OK Orion     70,97           82,20     153,17
6     Carlo Pilat ITA GS Forestale       100,00               100,00
6     Angelo Frighetto ITA ASD Padova         100,00             100,00
6   2 Iva Lovrec CRO OK Vihor                 100,00     100,00
9     Massimo Guidi ITA IC Croce   92,92                   92,92
10     Christiane Tröbe NOR Fana             92,67         92,67
11     Olaf Sedmak ITA SSD Gaja     90,21                 90,21
12     Tizziano Minuzzo ITA CUS Parma     89,76                 89,76
13     Martina Palusa ITA CAI XXX ottobre   87,13                   87,13
14     Margherita Kurschinski ITA Orientalp   87,05                   87,05
15   3 Antonin Forst CZE Matfyz Praha             86,23         86,23
16   4 Martin Špendl SLO OK Trzin     82,85                 82,85
17     Mike Edwards ITA CCR 476   77,98                   77,98
18     Giovanni Greco ITA IC Croce   74,39                   74,39
19     Giancarlo Dell'Eva ITA Soc 022   73,03                   73,03
20   5 Mia Lovrec CRO OK Vihor                 70,00     70,00
21     Donatella Gratton ITA CAI XXX ottobre   68,70                   68,70
22   6 Timo Vilim Gobec CRO OK Vihor                 64,65     64,65
23   7 Matija Kučinac CRO OK Vihor                 63,28     63,28
24   8 Iva Renić CRO OK Orion     63,24                 63,24
25   9 Nives Dobrić CRO OK Vihor                 57,95     57,95
26     Antonella Sinigaglia ITA SSD Gaja   56,04                   56,04Previous Cups

            Slo-Cro Pre-O Liga 2009              

        

Staples Coupons
< font color="#999999">Staples Coupons