Cro-Ita-Slo Trail-O Cup 2011


Competition Calendar

 

 

C Date Flag Place Organiser Info Results
1 26. 3. 2011 ITA Pradis - Clauzetto: Italy Corivorivo ASD Home Page ~ Report ~
2 2. 6. 2011 ITA Treviso: Italy ASD Orienteering Swallows Noale Home Page ~ Report ~
3 11. 6. 2011 Zagreb: Croatia OK Vihor Home Page ~ Report ~
4 11. 6. 2011 Zagreb: Croatia OK Vihor Home Page ~ Report ~
5 12. 6. 2011 ITA Gallio - Asiago: Italy Misquilenses Orienteering Home Page ~ Report ~
6 18. 6. 2011 Blatnice: Slovenia OK Azimut   Results
7 19. 6. 2011 Idrija: Slovenia OK Azimut   Results
8 25. 6. 2011 ITA Cavalese: Italy Gronlait Orienteering  Team   Results
9 26. 6. 2011 ITA Cavalese: Italy Gronlait Orienteering  Team   Results
10 28. 8. 2011 Varaždin: Croatia OK Međimurje Home Page Results
11 18. 9. 2011 ITA Lignano: Italy Comitato Regionale FVG Home Page ~ Report ~
12 24. 9. 2011 Maribor: Slovenia OK Trzin   ~ Report ~
13 25. 9. 2011 Bitnje: Slovenia OK Trzin   ~ Report ~
14 22. 10. 2011 Jastrebarsko: Croatia OK Orion   Results
15 23. 10. 2011 Gorjanci: Croatia OK Orion   Results

 

CRO-ITA-SLO Trailo Cup 2011 Map

The CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2011 comprises 15 competitions, as shown in the calendar above. Five competitions will be organized in Croatia, six in Italy and four in Slovenia. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula.

To make the competition fair for all three nations involved, only 4 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy (or all 5 events in Croatia) only the best 4 of them will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 12 results available for each competitor to be considered and the best 7 of them will count for the final placement.

The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1991 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A.

The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


 

CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2011 se sastoji od 15 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 5, u Italiji 6 i u Sloveniji 4 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli.

Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 4 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji (ili svih 5 u Hrvatskoj) samo 4 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 12 rezultata od kojih će se najboljih 7 računati za konačni poredak.

Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1991 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A.

Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2011 comprende 15 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate cinque gare in Croazia, sei in Italia e quattro in Slovenia. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata.

Per rendere la competizione equa per tutte le tre nazioni coinvolte, solo i 4 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia (o tutti i 5 eventi in Croazia) solo i migliori 4 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 12 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 7 migliori di essi conteranno per la classifica finale.

I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 1991 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A.

La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2011, bo obsegala 15 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. Pet tekmovanj bo organiziranih na Hrvaškem, šest v Italiji in štiri v Sloveniji. Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule.

Da bodo imeli tekmovalci iz vseh treh dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le štirje najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji (ali na vseh petih na Hrvaškem), bodo za končno lestvico prišli v poštev le štirje najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 12 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 7 štelo za skupno uvrstitev.

Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1991 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A.

Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol ter dober ali slab okus za glasbo!


 

Ranking list - E

O P J Name Country Club C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 TOTAL
1     Krešo Keresteš SLO OK Trzin 100,00 100,00 100,00 87,85   78,58 100,00     100,00 91,36 92,26   86,34 100,00 692,26
2     Ivo Tišljar CRO OK Orion 99,46   98,49 100,00   84,72 93,70 82,35 89,91 85,96 100,00 100,00 99,75     691,40
3     Renato Bettin ITA Orienteering Swallows Noale 94,88       100,00 89,54 99,33 80,65 86,42   90,70       91,60 652,46
4     Susy De Pieri ITA CUS Parma ASD 90,31   78,35 81,13 82,73 94,68 88,36 57,60 82,58   90,38   99,99   93,66 640,11
5     Elvio Cereser ITA Corivorivo Ori. ASD 98,67 93,89     77,53 82,32 93,45 85,65 89,55 93,40           636,93
6     Mateja Keresteš SLO OK Trzin 95,02 61,45 70,70 73,63   57,12 84,11     70,74 91,39   100,00 87,14 94,58 625,87
7     Timi Čižek SLO OK Trzin   82,46 70,92 79,70   83,22 94,41       87,13 84,79 94,57 87,47 80,74 614,04
8     Dalibor Perković CRO OK Vihor     96,26 81,82       66,52 89,71 66,52 91,20 84,66 88,22 81,11 75,02 612,97
9     Jasminka C. Perković CRO OK Vihor 90,13     75,34   67,18 94,43 67,64 86,28   85,85 81,26 77,80 81,00 87,24 606,19
10     Remo Madella ITA CUS Parma ASD 84,24 83,39     92,96 89,77 83,37 69,73 89,38 68,35           591,47
11 1   Niko Čižek SLO OK Trzin 80,49 83,21 92,60 75,57   78,16 71,80     80,64 73,62   48,50 80,90 86,57 582,57
12     Emil Kacin SLO OK Azimut 95,04   66,51 76,43   78,39 94,15     53,84   73,60 94,91     579,03
13     Fulvio Lenarduzzi ITA ASD Ori. School Friuli         64,43 82,71 89,03 71,68 96,10 78,86 94,18         577,00
14   1 Antun Tišljar CRO OK Orion 59,38   65,95 57,41       77,99 79,50 54,13 72,51     81,14 87,29 523,75
15     Donatella Vecchies ITA ASD Semiperdo Ori. Maniago 93,33 62,53     70,11 58,08 70,98 72,38 78,72   81,76       68,06 523,32
16     Fabio Angeli ITA SSD Gaja   55,51 65,17 69,54 87,94   82,87     77,10 72,79         510,91
17     Vlado Sedej SLO OK Trzin 70,54   78,85 67,93   69,00 75,37           77,50     439,18
18     Alessandro Casarin ITA Orienteering Swallows Noale 75,85       64,33   61,48 78,89 85,97       58,36     424,87
19     Anja Babič SLO OK Trzin 55,86   50,95 57,73   63,42 60,85       60,82 46,38 58,99 35,85 61,50 419,18
20     Tiziana De Monte ITA CAI XXX Ottobre     45,56 55,01       36,69 59,06 65,81 48,28 58,08 66,74     398,53
21     Guido Michelotti ITA ASD Arco di Carta   87,71     93,35     88,02 92,46   99,63         373,47
22     Ivana Gobec CRO OK Vihor     92,51             72,12       93,51 92,15 350,30
23     Marco Giovannini ITA ASD Erebus Ori. Vicenza   93,79     88,56     75,60 46,89   89,81         347,77
24     Zdenko Horjan CRO OK Vihor                   60,05   80,95   100,00 99,91 340,91
25     Emilia Arcaleni ITA ASD Polisportiva G. Castello   82,62           75,19 92,97   89,67         340,44
26     Tiziano Vargiolu ITA ASD Padova Ori.   88,32           76,30 92,75   82,26         339,64
27     Alberto Grilli ITA CUS Parma ASD   82,72           85,26 79,89   90,02         337,89
28     Marina Beltramo ITA ASD Gsport   92,34     65,27     63,05 82,80   90,52         330,93
29     Pavel Dudik CZE Junior Prostějov               81,57 89,62     81,18 77,36     329,73
30     Damir Gobec CRO OK Vihor     86,59             80,80       68,46 93,45 329,30
31     Dario Citterico ITA ASD Polisportiva G. Castello   77,06           60,70 89,09   94,97         321,82
32     Davide Gazzetto ITA ASD Padova Ori. 74,96 72,53     76,51     66,16 82,49   86,99         320,94
33     Boško Opalić CRO OK Vihor     71,45 82,06           52,34       61,39 80,79 295,70
34     Franco Gelsomino ITA Orienteering Trieste ASD 84,47 60,76     53,43     52,09 86,46   61,92         293,60
35     Sanja Žužić CRO OK Vihor       82,16           74,88       60,19 73,31 290,54
36     Daniele Danieli ITA ASD Padova Ori.   94,35     93,66           99,69         287,70
37     Antonio Lo Grasso ITA ASD Gsport   44,22     53,09     64,01 86,23   81,60         284,93
38     Stefano Galletti ITA ASD Unione Lombarda               91,12 82,61   99,41         273,14
39     Nenad Lovrec CRO OK Vihor     71,03 81,26                   60,75 53,94 266,98
40     Ivica Bertol CRO OK Vihor       94,11           80,67         81,07 255,85
41     Tomislav Varnica CRO OK Vihor                   80,93       93,56 81,25 255,74
42     Maurizio De Colle ITA Orienteering Dolomiti   56,48     41,81     64,43 86,70   47,07         254,68
43     Svetlana Shremzer ITA CUS Parma ASD   72,08     47,57   32,49 25,25 72,64             250,03
44     Feike Alewijnse SLO OK Trzin           68,33 83,96           89,41     241,70
45     Piero Labanti ITA ASD Unione Lombarda               72,89 92,90   73,82         239,61
46     Paolo Padoan ITA ASD Polisportiva Bissuola 84,14 71,42     58,04                     213,59
47     Mauro Bussi ITA ASD Giocafaenza Tantisport Ori.   71,96           52,52 85,99             210,47
48     Andrea Govoni ITA ACACIS Circolo Dozza ASD   40,26           49,15 62,06   55,85         207,32
49     Giuliano Michelotti ITA ASD Arco di Carta   61,27     54,13           86,52         201,92
50     Klemen Kenda SLO OK Azimut           100,00 94,31                 194,31
51     Stig Gerdtman SWE Vingåkers OK               100,00 89,28             189,28
52     Martin Fredholm SWE OK Linné               85,56 100,00             185,56
53     Jens Andersson SWE OK Roslagen               85,47 96,83             182,30
54     Marit Wiksell SWE Stora Tuna OK               85,49 96,71             182,21
55     Erik Stålnacke SWE IFK Göteborg               91,42 89,42             180,84
56     Owe Fredholm SWE OK Linné               88,10 92,66             180,76
57     William Rex SWE OK Landehof               81,35 96,16             177,50
58     Ola Jansson SWE Björklinge SOK               82,48 92,92             175,40
59     Erik Lundkvist SWE HJS-Vansbro OK               84,89 90,12             175,01
60     Eva Fredholm SWE OK Linné               84,57 89,44             174,00
61     Alexander Kobzarev RUS Orienta PODA                           86,24 87,24 173,48
62 2   Marina Borisenkova RUS SCO Russ                           79,78 93,49 173,27
63     Michael Johansson SWE Vänersborgs SK               78,84 92,97             171,81
64     Guntars Mankus LAT Saldus OK               85,33 85,98             171,32
65     Marja Kaukonen FIN Epilän Esa               75,14 92,47             167,61
66     Anna Råberg SWE OK Rodhen               81,53 85,95             167,48
67     Vladimir Tkalec CRO OK Međimurje     72,91 93,06                       165,97
68     Hannu Niemi FIN Epilän Esa               78,81 86,78             165,60
69     Roberta Falda ITA Gronlait Ori. Team ASD   72,68                 91,03         163,70
70     Herwig Allwinger AUT OK Brežice                   93,82   69,46       163,27
71     Mrgud Pajko SRB PO Pobeda                           68,56 93,50 162,06
72     Inga Gunnarsson SWE OK Pan-Kristianstad               72,90 86,09             158,99
73     Josip Matijašić CRO OK Maksimir     23,83 50,80           83,89           158,51
74     Andrey Shiryaev RUS Russian Team               65,69 89,47             155,16
75   2 Miloš Bilić SRB PO Pobeda                           68,51 86,23 154,74
76     Rolf Karlsson SWE Hallstahammars OK               61,07 93,37             154,45
77     Roberto Maccatrozzo ITA ASS Ori. Malipiero Marcon 74,63 73,20                           147,84
78     Karlo Gobec CRO OK Vihor     72,37 75,44                       147,81
79     Jimmy Johansson SWE Vänersborgs SK               57,31 89,81             147,11
80 3   Nelvio Artuso ITA ASS Ori. Malipiero Marcon 46,11 43,99                 56,59         146,68
81     Roland Ekelöf SWE Stigmännen Karlshamns OK               61,26 83,00             144,26
82     Tiziano Minuzzo ITA CUS Parma ASD   88,42         55,67                 144,10
83     Elina Mankus LAT Saldus OK               69,75 73,16             142,92
84     Marcello Michelotti ITA ASD Arco di Carta               63,14 75,62             138,76
85     Alessio Rozzi ITA SSD Gaja           62,86 75,76                 138,62
86 4   Ivana Da Re ITA Orienteering Dolomiti   12,94     30,38     30,80 28,61   47,74         137,53
87   3 Dušan Krnjajić SRB PO Pobeda                           60,48 73,56 134,04
88     Teodora Kučinac CRO OK Vihor     52,04 81,62                       133,66
89     Nicolò Zuffi ITA ASD Semiperdo Ori. Maniago 59,83                   66,03         125,86
90   4 Martin Špendl SLO OK Trzin                       39,55 83,49     123,03
91   5 Filip Jakob Špendl SLO OK Trzin                       35,08 83,52     118,60
92     Bojan Vukelić CRO OK Maksimir     44,80 73,42                       118,22
93 5   Natalia Kovaleva RUS Orienta PODA                           42,18 67,80 109,98
94     Janko Lapajne SLO OK Azimut           58,58 50,40                 108,98
95     Eva Dudikova CZE Junior Prostějov                       49,71 59,10     108,82
96     Maja Cvitković CRO OK Vihor     37,74             68,06           105,80
97     Libor Forst CZE UK Praha                     95,09         95,09
98     Roberto Manea ITA ASD Misquilenses Ori.   93,51                           93,51
99     Lenka Forstova CZE UK Praha                     90,14         90,14
100 6   Francesco Valentini ITA ASD Padova Ori.   28,13           29,11 21,84             79,08
101     Augusto Cavazzani ITA ASD Ori. Pergine               75,57               75,57
102     Elena Margiore ITA Orienteering Trieste ASD 75,02                             75,02
103     Mauro Nardi ITA ASD Semiperdo Ori. Maniago 64,63                             64,63
104     Andrea Visioli ITA CUS Parma ASD   60,68                           60,68
105     Stefano Varrica ITA ASD Unione Lombarda                     56,83         56,83
106     Stefano Zanardi ITA CUS Parma ASD   55,25                           55,25
107     Ana Vukelić CRO OK Vihor     51,37                         51,37
108     Filippo Aghito ITA ASD Padova Ori.                     45,35         45,35
109     Damir Validžić CRO OK Vihor     42,82                         42,82
110     Duša Haložan-Sedej SLO OK Azimut 35,22                             35,22
111     Giorgio Buiatti  ITA ASD Semiperdo Ori. Maniago 30,93                             30,93
112     Zlatko Prelog CRO OK Vihor                   27,93           27,93

 

 


Ranking list - A

# Name Country Club C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 TOTAL
1 Iva Lovrec CRO OK Vihor     91,84 100,00                   100,00 100,00 391,84
2 Mia Lovrec CRO OK Vihor     100,00 92,18                   99,20 88,70 380,08
3 Ana Tišljar  CRO OK Orion     80,56 81,87           60,95 100,00         323,38
4 Jan Gobec  CRO OK Vihor     55,34 83,84           100,00       46,80 3,56 285,98
5 Dora Težak  CRO OK Vihor     74,40 72,86                       147,26
6 Karlo Težak  CRO OK Vihor     64,24 82,23                       146,47
7 Matija Kučinac  CRO OK Vihor     62,66 74,60                       137,26
8 Timo Vilim Gobec  CRO OK Vihor     47,12 75,98                       123,10
9 Tizziano Minuzzo ITA CUS Parma                         63,51   50,63 114,14
10 Giudici Piero ITA Orienteering Trieste 100,00                             100,00
11 Marko Germani ITA SSD Gaja   100,00                           100,00
12 Chiara Sergenti ITA Semiperdo         100,00                     100,00
13 Stane Strnad SLO Škofeloški OK                         100,00     100,00
14 Antonella Sinigaglia ITA SSD Gaja   99,96                           99,96
15 Lea Katarina Gobec CRO OK Vihor       92,08                       92,08
16 Karlo Borisavljević CRO OK Vihor                   91,35           91,35
17 Bertoni Mario ITA Orienteering Trieste 79,24                             79,24
18 Sturni Matteo ITA Orienteering Trieste 69,62                             69,62
19 Zacchigna Serena ITA Orienteering Trieste 68,98                             68,98
20 Zorat Gabriella ITA Semiperdo 68,23                             68,23
21 Predonzan Roberto ITA Orienteering Trieste 62,38                             62,38
22 Pilotto Sergio ITA Semiperdo 50,57                             50,57

 


Previous Cups

     Slo-Cro Pre-O Liga 2009              

        

Staples Coupons
< font color="#999999">Staples Coupons