Karte za orientacijski tek

Orienteering Maps

 

 
 1   Št. 1

Trzin – Obrtno industrijska cona                                

 

Št. OZS: 134

Merilo: 1 : 4000

Ekvidistanca: 5 m

Stanje: september 2004

Standard: ISSOM

Površina: 0,48 km2

Izdelava: Krešo Keresteš

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 
 1   Št. 2

Bežigrajski dvor in Plava laguna                                 

 

Št. OZS: 146

Merilo: 1 : 2000

Ekvidistanca: 1 m

Stanje: september 2005

Standard: ISSOM

Površina: 0,11 km2

Izdelava: Krešo Keresteš

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 
 1   Št. 3

Piran                                           

 

Št. OZS: 152

Merilo: 1 : 4000

Ekvidistanca: 2,5 m

Stanje: oktober 2005

Standard: ISSOM

Površina: 0,34 km2

Izdelava: Jan Drbal (CZE), Daniel Lebar, Zdeněk Sokolář (CZE)

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 
 1   Št. 4

Trzin – pod Visokim hribom                                         

 

Št. OZS: 159

Merilo: 1 : 7500

Ekvidistanca: 5 m

Stanje: julij 2006

Standard: ISOM

Površina: 1,21 km2

Izdelava: Ondřej Dostál (CZE), Jan Drbal (CZE), Krešo Keresteš

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 
 1   Št. 5

ZUIM Kamnik                                                               

 

Št. OZS: 163

Merilo: 1 : 500

Ekvidistanca: 1 m

Stanje: oktober 2005

Standard: ISSOM

Površina: 0,02 km2

Izdelava: Krešo Keresteš

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 
 1   Št. 6

Trzin – Dobrave                                                             

 

Št. OZS: -

Merilo: 1 : 10 000

Ekvidistanca: 5 m

Stanje: julij 2006

Standard: ISOM

Površina: 2,42 km2

Izdelava: Ondřej Dostál (CZE), Jan Drbal (CZE),

               Krešo Keresteš, Zdeněk Sokolář (CZE)

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 

 

 

Karte za šolski orientacijski tek

School Orienteering Maps

 

 1    Št. 1

Osnovna šola Trzin                                                           

 

Št. OZS: 1

Merilo: 1 : 1500

Ekvidistanca: 1 m

Stanje: februar 2005 (dopolnjeno: maj 2006)

Standard: ŠOT

Površina: 0,04 km2

Izdelava: Krešo Keresteš

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 

 1    Št. 2

Osnovna šola Mengeš                                                       

 

Št. OZS: 3

Merilo: 1 : 1500

Ekvidistanca: 2 m

Stanje: september 2005

Standard: ŠOT

Površina: 0,07 km2

Izdelava: Krešo Keresteš

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 

 1    Št. 3

Športno rekreativni park Trzin                                       

 

Št. OZS: 10

Merilo: 1 : 2500

Ekvidistanca: 2,5 m

Stanje: julij 2006

Standard: ŠOT

Površina: 0,22 km2

Izdelava: Krešo Keresteš, Zdeněk Sokolář (CZE)

Oblikovanje: Krešo Keresteš

 

 

 

 1    Št. 4

Trzin                                                                                   

 

Št. OZS: 11

Merilo: 1 : 2500

Ekvidistanca: 1 m

Stanje: oktober 2006

Standard: ŠOT

Površina: 0,14 km2

Izdelava: Krešo Keresteš

Oblikovanje: Krešo Keresteš