News

12. marec 2021

Informacije o tekmovanju Državno prvenstvo v PreO 2021

Lipica, 13. 3. 2021

 

Startna lista

je objavljena na povezavi.

Tekmovalna komisija

1. Emil Kacin

2. Igor Bončina

3. Uroš Cankar

Povračilo stroškov testiranja

OZS je upravičena za povrnitev stroškov testiranja. Vsi registrirani tekmovalci, ki se boste ali ste se za nastop na DP PreO testirali, ob morebitnem plačilu računa tega shranite. Zato lahko od OZS prek kluba ob priložitvi računa zaprosite za povrnitev stroškov testiranja.


11. marec 2021

Informacije o tekmovanju Državno prvenstvo v PreO 2021

Lipica, 13. 3. 2021

 

Status tekmovanja

DP PreO ni javna prireditev, ker z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ni dovoljena prisotnost gledalcev. Zato smo po oceni Policijske postaje Sežana od Upravne enote Sežana prejeli odločbo, v kateri so nam obrazložili, da tekmovanje ni javna prireditev in zanj ni potrebno pridobiti dovoljenja UE.

Isti Odlok v individualnih športnih panogah dovoljuje izvajanje državnih prvenstev za člane in mladince.

Zato tekmovanje lahko organiziramo, saj lastnika zemljišča, kjer bo tekmovanje potekalo, s tem soglašata.

Tekmovalni center

Kot smo že prej sporočili, bo tekmovalni center v nekoliko drugačni funkciji.

Tekmovalnega centra, kot je običajno bil s prijavami, plačila štartnin, podajanjem informacij ipd., ne bo.

Tekmovalci bodo parkirali na parkirišču pri nekdanjem hotelu Klub v Lipici.

WC bo na voljo v golf centru, ki je ob poti do parkirišča.

Podatki o tekmovanju in startna lista bodo objavljeni na spletni strani in bodo objavljeni tudi na predstartu. Predstart bo na poti do starta, kjer bo z majhnim STOP znakom označeno, do kam lahko tekmovalci pridejo preden startajo. Po poti je od parkirišča do tega mesta manj kot 100 m in bo vidno s parkirišča.

Vsak posameznik bo s predstarta poklican na start, kjer bo uredil vse potrebno:

 • razkužitev rok,
 • podpis s katerim jamči, da ima dokazilo, ki mu dovoljuje tekmovati (test, cepljenje, ...),
 • prejme kontrolni karton,
 • lahko si izposodi luknjač, če nima svojega,
 • prejme karto z vrisanimi kontrolami in opisi kontrol, ki jo lahko spravi v svojo prozorno mapico.

V kolikor tekmovalec, ki bi moral startati, ne bo pripravljen, bo poklican naslednji po startni listi.

Podatki o progi - maksimalni čas za invalide

E: 22 kontrol, 690 m / 10 m, maksimalni čas na progi: 90 min., 100 min. za invalide na invalidskih vozičkih

Po zaključenem tekmovanju

Tekmovanje bo potekalo na star klasični način s kontrolnimi kartončki in luknjači. Tekmovalci, ki bodo zaključili s tekmovanjem, bodo kartončke odnesli na start in predali organizatorju.

Na poti s cilja do starta bodo tekmovalci moralo prek tekmovalnega območja. Zato bodo tam veljala enaka pravila, kot če bi tekmovalci še vedno tekmovali (brez pogovarjanja in brez motenja tekmovalcev na progi). Spreminjanje odgovorov ne bo možno.

Po oddaji kartončka, se tekmovalci ne bodo več smeli vrniti na tekmovalno območje, dokler tekmovanje ne bo zaključeno.

Rezultati bodo objavljeni z izobešanjem rezultatov na vrvici.

Ko bodo startali vsi tekmovalci, bodo razdeljene rešitve s pravilnimi odgovori in z označenimi položaji vseh zastavic.

Podelitev medalj in nagrad

Podelitev bo izvedena na način, da najboljši trije ob razglasitvi rezultatov sami prevzamejo medalje za državno prvenstvo in si jih obesijo okoli vratu. Najbolšlji v podkategorijah (Odprto, Mladinci, Invalidi) sami prevzamejo praktične nagrade. Rokovanja ne bo, aplavz pa zaželen.

Priprava na tekmovanje

Priporočam vam, da se na tekmovanje pripravite s pomočjo TempO Simulatorja (http://temposim.yq.cz/tempo.cgi).

 
Med treningi (Prosti treningi / Free training courses) je na voljo tudi TempO trening Lipica TrailO 2019. Ta je na istem terenu, kot bo potekalo DP PreO. TempO tekmovanje je bilo pripravljeno za WRE TempO tekmo, ki je v Lipici potekalo v letu 2019.
 
Registracija in uporaba TempO Simulatorja je brezplačna.

7. marec 2021

Informacije o tekmovanju Državno prvenstvo v PreO 2021

Lipica, 13. 3. 2021


Omejitev nastopanja

Tekmovalci, spremljevalci (asistenti invalidov) in organizatorji se tekmovanja lahko udeležijo izključno ob negativnem izvidu testa (molekularni ali hitri antigenski), ki ni starejši od 48 ur. Izjeme so napisane na podstrani COVID-19. Da bo potek prijav ob prihodu potekal hitreje, bodo tekmovalci ob prihodu v tekmovalni center podpisali, da izpolnjujejo zahteve, ki jih predpisujejo omejitve.

Trenutno ima Obalno-kraška statistična regija epidemiološke razmere, za katero veljajo ukrepi v rdeči fazi. Posebna ureditev, ki veljajo za to regijo, je navedena na strani Vlade. Pogoji za vstop v regijo so enaki, kot veljajo za udeležbo na tekmovanju. Dokazilo o opravljenem testu ali cepljenju morate imeti pri sebi.

Tekmovalni center bo na prostem pri nekdanjem hotelu Klub v Lipici (povezava na Google StreetView), kjer je parkirni prostor.

Tekmovalni center

Tekmovalni center zaradi omejitev ne bo v običajni funkciji:

 • Zbiranje je prepovedano. Zato je potrebno upoštevati varnostne ukrepe (uporaba maske, razkuževanje, razdalja).
 • Nastop na tekmovanju je možno le ob podpisu, s katerim jamčite, da izpolnjujete zahteve, ki jih predpisujejo omejitve.
 • Plačilo štartnine poteka izključno prek bančnega nakazila. Račune za opravljena plačila boste prejeli prek e-pošte.

WC bo tekmovalcem na voljo v Golf centru.

Tekmovalna oprema

Tekmovalec na startu prejme karto z vrisanimi kontrolami in opisi kontrol ter kontrolni karton.

Zaradi ukrepov, si vsak tekmovalec sam priskrbi folijo za karto velikosti A4 in luknjač. Luknjač si bo možno izposoditi.

SportIdent čip ni potreben. Zaradi majhnega števila tekmovalcev smo se odločili, da bomo čas na progi merili klasično, z uro.

Tekmovalcem priporočamo, da imajo pri sebi kompas in uro ali štoparico. Dovoljeno je uporabljati tudi ravnilo in povečevalno steklo.

Prepovedano je uporabljati mobitele, ure z GPS sprejemnikom in katere koli druge elektronske naprave. Fotografiranje bo dovoljeno po prihodu v cilj.

Priporočamo športna oblačila primerna vremenu in hoji po gozdnih poteh. Na tekmovanju je zaščitna maska priporočljiva, ni pa obvezna.

Tekmovalci imajo lahko pri sebi napitke, športne tablice ipd. ter zdravila, ki bi jih lahko v sili nujno potrebovali.

PreO tekmovanje

Start je od tekmovalnega centra oziroma parkirišča oddaljen približno 100 m. Pred startom bo oznaka STOP, od katere tekmovalci prihajajo na start ob pozivu. Vrstni red bo določen po startni listi, ki bo objavljena najkasneje do petka. Tekmovalci bodo startali predvidoma na 2 min. Ob zakasnitvi bo start preložen na naslednjo polno minuto. Ob zamudi na start, bo tekmovalec lahko startal takoj, ko bo to mogoče. Velja dejanski startni čas, ki ga starter vpiše na kontrolni karton.

Precizna orientacija je orientacijska športna panoga, ki od tekmovalca zahteva predvsem natančno branje karte. PreO disciplina se razlikuje od TempO discipline v tem, da pri tej ni toliko pomembna hitrost določanja, kot preciznost. PreO kontrole so navadno zahtevnejše, vendar se tekmovalec lahko pri določanju prosto premika po poteh in čas za določitev kontrole ni omejen.

Tekmovanje v PreO disciplini je razdeljeno na dva dela, na PreO progo in časovne kontrole.

Med startom in ciljem je proga s kontrolnimi točkami, ki jih tekmovalec določa po vrstnem redu. Tekmovalec se pred določitvijo položaja kontrole lahko prosto giblje le po poteh, kontrole opazuje z razdalje, ne sme pa kontrole na terenu obiskati. Gibanje je dovoljeno le med startom in ciljem po utrjenih poteh. To so poti, ki so na ISSOM karti označene z rjavo barvo. Poti, ki so prekrižane, ni dovoljeno uporabiti od križišča. Če je prek poti narisana rdeča črta, lahko tekmovalec pot uporabi le do mesta, kjer nadaljevanje poti omejuje trak. Ob poteh so oznake s številkami kontrol, ki označujejo točke opazovanja. Z vsake od teh točk so vidne vse zastavice na kontroli. Zastavic je lahko od 1 do 5, kar označuje opis kontrole v 2. stolpcu (npr. A pomeni, da je na terenu le ena zastavica, A-D pomeni, da so na terenu štiri zastavice). Zastavice vidne s točke odločitve so od leve proti desni imenovane A, B, C, D in E. Tekmovalec določi položaj kontrole na terenu in izbere eno izmed zastavic, ki se nahaja na tistem mestu. V primeru, da nobena od zastavic ni na določenem mestu, je možen odgovor Z. Svojo odločitev tekmovalec označi z luknjačem v kontrolnem kartonu.

Pri podajanju odgovorov z luknjačem na kontrolni karton se upošteva le jasno podan odgovor. Napake pri luknjanju ne moremo upoštevati.

Navadno traser določi tudi Z toleranco, ki predstavlja razdaljo med Z kontrolo in najbližjo možno zastavico. Z toleranca pomeni s kakšno natančnostjo je potrebno določiti kontrole.

Časovne kontrole so ločene od kontrol na progi. Te so lahko pred startom, sredi proge, kjer se čas na progi ustavi ali za ciljem. Časovne kontrole se določajo z mesta, kjer je sodnik časomerilec. Vsak tekmovalec obišče časovno kontrolo individualno. Sodnik tekmovalca pokliče, tekmovalec se vsede na stol, sodnik tekmovalcu vzame kontrolni karton, ga vpraša ali bo uporabil spete ali nespete karte in ali bo odgovore podal ustno ali bo odgovore pokazal. Nato sodnik tekmovalcu pokaže vseh 6 zastavic: A(lfa), B(ravo), C(harlie), D(elta), E(cho) in F(oxtrot) in potem da znak, da se je pričel meriti čas.  Takrat lahko tekmovalec pogleda na karto, ki je orientirana in čim hitreje poskuša določiti tisto zastavico, ki je na kontroli. Na časovnih kontrolah ni Z kontrol! To pomeni, da je pravilni odgovor lahko le ena izmed zastavic A-F. Če je kontrol več (TempO način), tekmovalec sam zamenja karto in določi naslednjo kontrolo. Pri določitvi zadnje kontrole, sodnik čas ustavi. Šele takrat lahko tekmovalec vstane s stola. Če je tekmovalec pri določanju časovnih kontrol počasnejši, ga sodnik 20 sekund pred iztekom časa opozori na skorajšen iztek časa: "20 sekund!". V primeru, da se čas izteče še preden je tekmovalec določil vse kontrole, se nedoločene kontrole označi kot napačne.

Rezultat je sestavljen iz točk in časa. Točkovni rezultat tekmovalec doseže na progi, časovni rezultat pa na časovnih kontrolah. Tekmovalci so razvrščeni po številu doseženih točk na progi. Za vsako pravilno določeno kontrolo na progi, tekmovalec prejme 1 točko. Tekmovalci z istim številom točk so med seboj razporejeni po časovnem rezultatu. Časovni rezultat je vsota časa, ki ga tekmovalec porabi na časovnih kontrolah in kazenskega časa, ki znaša 60 sekund za vsako napačno določeno kontrolo.

Določen je maksimalni čas, v katerem bi tekmovalec moral določiti vse kontrole od starta do cilja. Tega določi traser po formuli 3 min. za vsako kontrolo + 3 min. za vsakih 100 m najkrajše poti od starta do cilja mimo vseh točk odločitev. Navadno traser določi daljši čas za tekmovalce na invalidskih vozičkih odvisno od stanja poti in vzpona. Ob morebitni prekoračitvi omejenega časa, se pri vsaki prekoračitvi časa od 1 sekunde do 5 minut odšteje ena točka.

Določen je tudi maksimalen čas na časovnih kontrolah. Ta je 30 sekund za kontrolo. Pri časovnih kontrolah v TempO obliki se določa več kontrol zaporedoma brez prekinitve časa.

Ker tekmovanje poteka v naravi, kjer sodniki niso vedno prisotni, je potrebno upoštevati pravila fair playa. To pomeni, da tekmovalci upoštevajo navodila organizatorja, ne goljufajo, ne hodijo kjer to ni dovoljeno, ne sodelujejo med seboj, se ne pogovarjajo, dajejo prednost tekmovalcem na invalidskih vozičkih in ne uživajo prepovedanih poživil.

Podatki o progi

Na DP imamo le eno skupno kategorijo, E: 22 kontrol, 690 m / 10 m, maksimalni čas na progi: 90 min.

Z toleranca: 3 m.

Časovne kontrole bodo za ciljem. Vse 4 časovne kontrole bodo na eni postaji in bodo izvedene v TempO obliki. To pomeni, da je maksimalni čas na časovni postaji 120 sekund.

Karta

Lipica - gozdna učna pot Josefa Ressla, M = 1:4000, E = 2 m, ISSOM, izdelana 2015 in večkrat posodobljena.

Na karti so posebni znaki:

 • znak za skalnati skok je večkrat uporabljen za skalnate "zidove", kamnite podolgovate tvorbe. V teh primerih bo pri opisih kontrol uporabljen znak kamniti zid.
 • črn križ - informacijska tabla, večji učni rekvizit
 • zelen križ - štor, večje padlo drevo

Tekmovalci po tekmovanju prejmejo rešitve, kjer so označeni položaji vseh zastavic in pravilni odgovori. To bo po objavi končnih rezultatov.

Pritožbe in protesti, tekmovalna komisija

V primeru, da je bil tekmovalec zaradi napake organizatorja ali drugega tekmovalca oškodovan, se ta lahko pisno pritoži in pritožbo izroči organizatorju. Čas za pritožbo se izteče 15 minut po objavi končnih rezultatov. V primeru, da v tem času ni pritožb, rezultati postanejo uradni.

Organizator lahko pritožbo upošteva ali zavrne. V primeru zavrnjene pritožbe, tekmovalec lahko na odločitev pisno protestira. Protest prouči tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo trije izkušeni tekmovalci iz različnih klubov. V primeru, da odločitev članov tekmovalne komisije ni enotna, člani komisije glasujejo.

V primeru, da protest vloži član komisije, se namesto njega za člana komisije izbere novega člana.

Tekmovalna komisija bo objavljena najkasneje do petka.

Razglasitev rezultatov

Razglasitev rezultatov bo izvedena pri tekmovalnem centru - pri parkirišču takoj, ko bo to mogoče.


March 6, 2020

Information according Lipica TrailO and Corona virus

The competition Lipica TrailO 2020 will be organized as planned.
In case of any signs of illness, it is the duty of everyone not to attend the gathering and to provide protection not to spread the disease. Information on how to prevent the spread of the disease is provided on the websites https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china (in English) and https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov (in Slovenian).
 
According to Slovenian National Health Institute and Ministry of Health 7 cases of Corona virus has been registered in Slovenia so far. All infected traveled over or through northern Italy or were in contact with the sick. At the moment no special restrictions are planned regarding public gatherings.
 
When traveling are advised to follow local instructions.
To the travelers are recommended the following instructions:
 • avoid contact with sick people,
 • often wash your hands with soap and water or disinfect them,
 • get vaccinated against the common flu before traveling,
 • avoid animals (live or dead), animal markets and products of animal origin (eg insufficient heat treated meat).
It is advisable to follow the following daily preventative measures:
 • Avoid close contact with people who show signs of an infectious disease.
 • Do not touch the eyes, nose and mouth.
 • In case you get sick, stay at home.
 • Follow the rules of cough hygiene.
 • Wash your hands regularly with soap and water.
 • If water and soap are not available, use a dedicated hand sanitizer to disinfect the hands. The ethanol content of the hand sanitizer should be at least 60%. Hand sanitizer is for external use only. Surface cleaners / disinfectants are not intended for cleaning / disinfecting the skin.
 • No general use of protective masks is necessary.
 • In times of increased respiratory infections avoid enclosed spaces that hold large numbers of people. Provide regular ventilation of the enclosed spaces.


All RESULTS in 2019 are published (choose Results in the Menu).

BULLETIN


March 14, 2019

Start list - TempO

Start list - PreO

Jury: Ari Tertsunen (FIN), John Kewley (GBR) and Dušan Furucz (SVK)

Catering on Sunday is confirmed. They will be present at 11:00 - 15:00.

Weather in Lipica:

Friday: partly sunny, up to 12 °C

Saturday: cloudy, up to 16 °C

Sunday: partly sunny, up to 16 °C, some winds - up to 20 km/h

Monday: rain, 4 °C


March 9, 2019

CATERING on Sunday

On PreO competition on Sunday we have the opportunity to offer catering for competitors. A provider from Trzin, who offers high-quality meat products, will come if there are enough orders. That is why I prepared its offer on the OO.net site. Please mark on OO.net site which dish would you like to order. The menu: čevapčiči (minced meat) - 6 EUR, kranjska klobasa (Carniolan sausage) - 5 EUR, mixed grill (čevapčiči, chicken breast fillet and pork neck) - 9 EUR. You will pay for a meal to the provider.

TRAINING on Friday and Saturday

Training will be prepared in Pliskovica on Friday. You will get map, solutions and control card. Please, bring your puncher. Price: 5 EUR.

Training in Pliskovica on Saturday is possible. Unfortunately, we can not left the flags on the terrain for training on Saturday. Anyway, if you want to do the training in Pliskovica on Saturday morning or in the afternoon, you can get the map and solutions. Price: 2 EUR.

After finished TempO competition on Saturday you can do your training also in Lipica. Map of Lipica will be available after the competition in Event Centre. Price: 1 EUR.

Please, mark which training will you attend in OO.net.

Visit of the Vilenica Cave is CANCELED

Visit of the Vilenica Cave will NOT be organized due to little interest.


March 6, 2019

We are negotiating for catering that could be in the event centre on Sunday in front of the Lokev Fire Brigade. Some food will only be available if there are enough orders as the provider would come from a 100 km distant Trzin. Therefore, expect an offer in the coming days and please order it in advance. If you have any special wishes, you can tell me.

Unfortunately, there will be nothing to sit in the Event Centre on Sunday. Please take care for this by yourself. On Saturday you can sit also in the restaurant of the Maestoso Hotel.

For the Karst region is very well known The Karst Prosciutto Ham (Kraški pršut). It is special because it is dried only on the local wind called bora (burja). The Pršutarna s-krasa before well known as Pršutarna Lokev is the oldest Slovenian prosciutteria or prosciutto ham produce. It is placed in village Lokev, where PreO competition will take place. Unfortunately, it is closed on Sundays and on Saturday it is open only until 13:00. Anyway, you can taste prosciutto in many local restaurants.

On the way to the training in Pliskovica, you will cross many villages where are the vineyards mainly of the refosco variety. The Karst Teran (Kraški teran) wine is produced from refosco in the Karst region between the Gulf of Trieste and the Vipava valley, where the terra rossa soil is rich in silicates and iron. You can taste this wine in all restaurants, but you can buy it from the locals, at the tourist farms, at the wine cellars and in the Vinakras wine shop (check Google Maps for locations and opening hours). The Karst Teran is dry red wine, but those who likes more sweet drinks can taste Teran-s liqueur (Teranov liker).


March 2, 2019

Updated information about training course. At the start you will get the map and control card and after finished course also solutions. Results will not be published.

Updated information about accommodation in Hotel Maestoso.


February 21, 2019

Lipica Stud Farm offers a special 15% discount on tickets for visit of the Stud Farm and its museum to competitors of the Lipica TrailO. In order to claim a discount, you need to show the starting number at the box office.


February 15, 2019

Added information about training.


February 13, 2019

Added information about payments for entry fees.


February 12, 2019

Added information about electronic punching and prize giving ceremony.


February 10, 2019

Added information about courses.


February 6, 2019

New favorable offer of the Maestoso Hotel for competitors. The offer is listed on the Accommodation page.


January 20, 2019

The Event Adviser and controllers checked the couses and maps. The courses are confirmed.


January 17, 2019

The basic information about the competition in the Facebook group Bearing towards the C-flag was published.

Entries are open.


January 13, 2019

Mapping of the new map started. The map will be used for the preO event.


September 27, 2018

The organizing team of OK Trzin has applied the traditional Lipica TrailO competition for WRE and ECTO.