DP PreO 2016 & TempO

Jesensko TrailO srečanje / Autumn TrailO Meeting

Results Overall, TempO & PreO

Map1, Map2, Solutions


Kraj / Place: Trzin (link) & Kamniška Bistrica (link )

Datum / Date: 24. - 25. 9. 2015 / September 24th - 25th, 2016

Tekmovanje / Competition: TempO (SPOL 2016, CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2016) + PreO (National Chamionship, SPOL 2016, CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2016)

Organizator / Organizer: OK Trzin

Traser / Course planner: Mateja Keresteš (TempO) & Marco Giovannini (PreO)

Karta / Map: Trzin Obrtno industrijska cona, 1:4.000 / 2,5 metrov, ISSOM & NOVA KARTA Kamniška Bistrica, 1:4.000 / 2,5 metrov, ISSOM; / Trzin OIC, 1:4,000 / 2,5 metres, ISSOM & NEW MAP Kamniška Bistrica, 1:4,000 / 2.5 metres, ISSOM

Kategorije / Classes: TrailO-Elite

Skupna proga v TempO in PreO. Točkovanje za CRO-ITA-SLO TrailO Cup bo ločeno po kategorijah Elite in A glede na registracijo posameznega tekmovalca. / Common course in TempO and PreO. Points for the ranking will be awarded to every competitor according to registration in classes of CRO-ITA-SLO TrailO Cup (Elite and A).

Prijave / Entries: Orienteeringonline.net do 18. septembra, spletne prijave bodo možne do 22. septembra. Kasnejše prijave so možne, vendar za PreO bo število razpoložljivih kart omejeno. Brez omejitev za TempO. / Orienteeringonline.net until September 18th, online entries will be possible until September 22th. Later entries are possible, but for PreO the number of available maps is limited. No limits for TempO.

Startnina / Entry fees:

TrailO-Elite: 15 EUR za oba dneva, 10 EUR samo PreO, 8 EUR samo TempO / 15 EUR for both days, 10 EUR PreO only, 8 EUR TempO only.

Brez popusta za prijave po 18. septembru. / Without discout for entries after the 18th of September.

Proge / Courses:

TempO (sobota) - 6 postaj s 5 kontrolami / TempO (Saturday) - 6 stations with 5 controls

Na progi so tudi Z kontrole. Najbližje zastavice so od Z kontrol oddaljene več kot 8 metrov, ali so na drugem objektu, ali so na istem objektu, vendar za vsaj 135° iz smeri.. Čas na vsaki postaji je omejen na max. 150 sekund. / Z controls are on the course. Distance between Z controls to the closest flag is bigger than 8 metres or they are on the other feature or they are on the same feature, but for at least 135° out of direction.. Time on each sation is limited to max. 150 sec.

PreO (nedelja) - 1150 m / 30 m. 20 kontrol in 3 časovne kontrole na eni postaji pred startom. Proga je razdeljena na dva dela. Na progi so tudi Z kontrole, na časovnih kontrolah pa ne. Najbližje zastavice so od Z kontrol oddaljene več kot 4 metrov. Čas tekmovalcev na preO progi je omejen: 105 min (Open in Paraolimpik). Dodatne informacije traserja v nadaljevanju le v angleščini / PreO (Sunday) - 1150 m / 30 m. 20 controls and 3 time controls at one station before the start. The course is devided on two parts. Z controls are on the course, but not on the time controls. Distance between Z controls to the closest flag is bigger than 4 metres. Time of competitors on the course is limited to 105 min (Open and Paralympic).

Additional information from the PreO course setter:

  • The distance meeting point > start is more than 1 km. following the main road; there are some signs to the start;  there is a small place to park some cars (8 - 10). I suggest to the paralympic competitors to use the car to the start.
  • The terrain of competition is in the forest with good visibility (hoping for good weather); the road is flat in the first part and there is a short distance with a little steep slope. The surface is macadam paved.
  • At the small parking are two gates:  one for the time control and another one for the start – finish – change map.
  • Time control is before the start; 3 tasks and 90” time limit.
  • The maps aren’t waterproof and there is a possibility to take a plastic bag.
  • The first map have 9 controls: you can punch in free sequence but at the change you should have all 9 punches. After the check of the controls card you can take the second map without give back the first one. It’s forbidden to come back on the road of the first part (as drawn on the map).
  • Zero answers are clear and the distance from Z flag and the closest flag is more than 4 meters; there aren’t Z answers with “wrong side of the feature” description.
  • For the wheelchair’s competitors after the change map there is a short distance of steep road without controls (if they decide to continue from control no. 10); I am asking all competitors to help to these competitors if they need your help.

Tekmovalni center / Competition centre:

Sobota: Old London Pub v Obrtno industrijski coni Trzin (Borovec 15, Trzin). Parkiranje je brezplačno na nasprotni strani ceste. Celotno območje OIC Trzin je embargo območje. Karantene ni.

Nedelja: Planinski dom v Kamniški Bistrici (Kamniška Bistrica 9, Stahovica)

Saturday: Old London Pub in OIC Trzin (Borovec 15, Trzin). Parking is free on the other side of the road. All area of OIC Trzin is embargo area. There is no any quarantine.

Sunday: Mountain cottage in Kamniška Bistrica (Kamniška Bistrica 9, Stahovica)

Tekmovalna komisija / Jury: Ivica Bertol, Ján Furucz, Emil Kacin

WC / Toilettes: WC je na voljo v Old London Pubu v Trzinu in v Planinskem domu v Kamniški Bistrici. / Toilettes are available in the Old London Pub in Trzin and in the mountain cottage in Kamniška Bistrica.

Start / Start: Prvi start v Trzinu v soboto ob 15.00 in v Kamniški Bistrici v nedeljo ob 11.00. Startate po štartni listi. Start je od tekmovalnega centra v Kamniški Bistrici oddaljen 1100 m / 30 m (16 min). Do starta je dovoljeno z avtom le invalidom. / The first start in Trzin on Saturday at 15:00 and in Kamniška Bistrica in Sunday at 11:00. You would start according to the start list. Start is 1100 m / 30 m away (16 min). To the start is allowed by car only for people with disabilities.

Štartna lista / Start list: povezava / link

Razglasitev rezultatov / Prize giving ceremony: Samo v nedeljo. Predvideno pred planinskim domom takoj, ko bo to mogoče oz. okoli 16.00. / On Sunday only. Scheduled in next to the mountain cottage as soon as possible what is around 16:00.

Nagrade / Prizes: Medalje za Državno prvenstvo in praktične nagrade za najboljše tri po dveh dneh. / Medals for the best in National Championship and practical prizes for the best after two days.

Prenočišča / Accommodation: Na voljo je veliko prenočišč med Ljubljano in Kamniško Bistrico (npr. polni penzion v planinskem domu je 40 EUR). Kontaktirajte nas za več informacij. / Many available accommodations betweeen Ljubljana and Kamniška Bistrica (for example full board accommodation in mountain cottage is 40 EUR). Contact us for more information.

Informacije / Information: