Competition Calendar

 

 

C Date Type Flag Place Organiser Info Results
1 26. 1. 2013 TrailO ITA Martellago: Italy Swallows Noale ASD Home Page Results
2 27. 1. 2013 TempO ITA Marcon: Italy Swallows Noale ASD Home Page Results
3 9. 3. 2013 TempO Kazlje: Slovenia OK Trzin   Results
4 17. 3. 2013 TrailO ITA Valeriano: Italy Semiperdo Orienteering Home Page Results
5 8. 6. 2013 TempO Rogla: Slovenia OK Trzin   Results
6 9. 6. 2013 TrailO Rogla: Slovenia OK Trzin   Results
7 16. 6. 2013 TempO Trakošćan: Croatia OK Međimurje   Results
8 22. 6. 2013 TrailO ITA Folgaria: Italy     Results
9 23. 6. 2013 TrailO ITA Folgaria: Italy     Results
10 27. 7. 2013 TrailO Soriška planina: Slovenia OK Trzin   Results
11 28. 7. 2013 TrailO Soriška planina: Slovenia OK Trzin   Results
12 5. 10. 2013 TrailO Rakov Potok: Croatia OK Orion Home Page Results
13 6. 10. 2013 TrailO Rakov Potok: Croatia OK Orion Home Page Results
14 20. 10. 2013 TrailO ITA Monrupino: Italy Corivorivo ASD Home Page  

 

The CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2013 includes of 14 competitions, as shown in the calendar above. Three competitions will be organized in Croatia, six in Italy and five in Slovenia. The winner of each competition will be given 100 points; other competitors will receive points according to their placement, calculated by a specially adapted formula.

To make the competition fair for all three nations involved, only 3 best results achieved in one country will be recognized for the Cup. If, for example, a competitor participates in all 6 events in Italy only the best 3 will count for the final ranking. By this rule, there will be maximum 9 results available for each competitor to be considered and the best 6 of them will count for the final ranking.

The results for the Cup will be kept separately for two categories: E (elite) and A (intermediate). Within the Elite category the results will be further divided in three classes: Open (all competitors, regardless of disabilities or age), Paralympic (competitors with disabilities according to IOF rules) and Junior (competitors born in 1993 or younger). Medals for the final ranking will be given away separately for all three classes of category E. There will be only one set of medals for the final ranking in category A.

The competition is open to all competitors, regardless of their nationality, age, gender or musical taste!


 

CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2013 se sastoji od 14 natjecanja, navedenih u gornjem kalendaru. U Hrvatskoj će biti održano 3, u Italiji 6 i u Sloveniji 5 natjecanja. Pobjednik svakog natjecanja dobiva 100 bodova dok ostali natjecatelji dobivaju bodove u skladu s njihovim plasmanom, izračunato prema specijalno prilagođenoj formuli.

Kako bi natjecanja bila korektna prema svim uključenim državama, samo najbolja 3 rezultata postignuta na natjecanjima u jednoj zemlji će biti priznata za Kup. Ako, na primjer, natjecatelj sudjeluje na svih 6 natjecanja u Italiji, samo 3 najbolja rezultata će se uzimati u obzir za konačni poredak. Prema ovom pravilu, natjecatelji mogu imati najviše 9 rezultata od kojih će se najboljih 6 računati za konačni poredak.

Rezultati Kupa će se bodovati posebno za dvije kategorije: E (elita) i A (zahtjevna). Unutar kategorije E rezultati će se dalje računati i proglašavati za tri klase: OTVORENA (svi natjecatelji, bez obzira na dob i fizičku sposobnost), PARALIMPIK (natjecatelji s invaliditetom/medicinskom dijagnozom prema IOF pravilima) i JUNIOR (natjecatelji rođeni 1993 ili kasnije). Medalje za konačni poredak će biti dodijeljene posebno za sve tri klase unutar kategorije E te ukupno za kategoriju A.

Natjecanja su otvorena svim natjecateljima bez obzira na njihovu nacionalnost, dob, spol ili glazbeni ukus!


La CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2013 comprende 14 gare, come indicato nel calendario riportato sopra. Saranno organizzate tre gare in Croazia, sei in Italia e cinque in Slovenia. Al vincitore di ogni gara si assegneranno 100 punti; gli altri concorrenti riceveranno punti secondo la loro posizione di classifica, calcolati mediante una formula appositamente studiata.

Per rendere la competizione equa per tutte le tre nazioni coinvolte, solo i 3 migliori risultati conseguiti in un paese saranno riconosciuti per la Coppa. Se, ad esempio, un concorrente partecipa a tutti i 6 eventi in Italia, solo i migliori 3 di loro conteranno per la classifica finale. Quindi, per questa regola, ci saranno al massimo 9 risultati disponibili per ogni concorrente da poter considerare, e i 6 migliori di essi conteranno per la classifica finale.

I risultati per la Coppa saranno tenuti separatamente per due categorie: E (elite) e A. All'interno di entrambe la categoria E i risultati saranno ulteriormente calcolati e suddivisi in tre classi: Open (tutti i concorrenti, indipendentemente dall'età o disabilità), Paralimpici (concorrenti con disabilità secondo le regole IOF) e Junior (concorrenti nati nel 1993 o più giovani). Medaglie per la classifica finale saranno assegnate separatamente per tutte le tre classi di entrambe le categoria E e per il classo Open nella categoria A.

La manifestazione e aperta a tutti i concorrenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, età, genere o gusti musicali!


Skupna mednarodna liga, imenovana CRO-ITA-SLO TrailO Cup 2013, bo obsegala 14 tekmovanj, kot je razvidno iz zgoraj objavljenega koledarja. Tri tekmovanja bodo organizirani na Hrvaškem, šest v Italiji in pet v Sloveniji. Zmagovalec vsake tekme bo za končno lestvico prejel 100 točk, točke za ostale tekmovalce pa se bodo, glede na njihov zaostanek za zmagovalcem, preračunale s pomočjo za ta namen posebej prilagojene formule.

Da bodo imeli tekmovalci iz vseh treh dežel enake pogoje za doseganje točk, se bodo za skupno uvrstitev šteli le trije najboljši rezultati, doseženi v posamezni državi. Če bo, na primer, nekdo tekmoval na vseh šestih tekmovanjih v Italiji, bodo za končno lestvico prišli v poštev le trije najboljši med njimi. Tako bo imel vsak tekmovalec na razpolago največ 9 rezultatov, izmed katerih se bo le najboljših 6 štelo za skupno uvrstitev.

Rezultati v ligi se bodo vodili ločeno za dve kategoriji: E (elita) in A (srednje zahtevno). Znotraj kategorije E bodo rezultati dodatno prikazani za tri razrede: Open (vsi tekmovalci, ne glede na invalidnost ali starost), Paralympic (tekmovalci z invalidnostjo, ki jih v ta razred uvrščajo nova pravila IOF) in Junior (tekmovalci rojeni leta 1993 ali mlajši). Končen vrstni red bo razglašen ločeno za vse tri razrede v kategoriji E ter za skupno uvrstitev v kategoriji A.

Liga je odprta za vse tekmovalce, ne glede na njihovo državljanstvo, starost, spol in glasbeni okus!


 

Standings - E

O P J Name Country Club C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 TOTAL
1     Remo Madella ITA CUS Parma ASD 100,00 100,00 99,12 83,74 100,00 90,18 84,21 93,98 86,13     87,86 90,67 94,29 584,08
2     Krešo Keresteš SLO OK Trzin 85,59 97,53   68,17     98,36 94,03 86,10   76,19 95,85 90,57 95,14 571,47
3     Tomislav Varnica CRO OK Vihor         41,71 93,69 56,34 82,13 85,40 98,77 94,03 86,92 94,31   553,11
4     Susy De Pieri ITA CUS Parma ASD 81,01   100,00 62,67 71,12 95,15   88,08   83,31 93,25 87,65 70,69 82,99 547,12
5     Renato Bettin ITA Orienteering Swallows Noale     62,75 83,47 56,54 84,11   88,10 95,18 88,71 100,00 82,97 73,23 88,23 544,34
6     Jasminka C. Perković CRO OK Međimurje 82,06 90,23 57,24 100,00 61,39 84,89   88,10 71,41 89,04 84,60 65,54 82,11 82,77 536,86
7     Marco Giovannini ITA OK Trzin 89,90 76,45 74,11 94,45 38,29 74,94 77,34 88,13 71,89 100,00   75,14 86,32   536,13
8     Emil Kacin SLO OK Azimut     69,26 90,13 47,71 84,74   88,08 94,99 76,36 70,40 89,32 87,03 88,96 535,18
9     Elvio Cereser ITA Corivorivo Ori. ASD 83,87 70,82   78,74 61,56 80,02   93,85 80,99 87,64 89,47 78,89 91,05   526,88
10     Ivana Gobec CRO OK Vihor           83,28   80,21 89,83 88,46 94,15 77,95 89,99   525,92
11     Damir Gobec CRO OK Vihor           100,00 67,54 80,53 81,20 92,97 84,60 86,60 77,39   525,90
12 1   Ivica Bertol CRO OK Vihor         51,93 89,80 85,82 87,98 90,12     79,22 91,42   524,36
13     Michele Cera ITA ASD Erebus Ori. Vicenza 95,56 76,37 64,86 95,62       76,28 81,10     89,04 82,18 95,13 522,39
14     Dalibor Perković CRO OK Međimurje 91,08 65,59 50,68 94,17 34,08 69,21   93,66 80,30 58,18 65,97 61,17 95,09 100,00 518,10
15     Ivo Tišljar CRO OK Orion 86,44 75,16 70,13 90,38 67,75 78,60 100,00 82,18 90,82         82,42 516,37
16     Mateja Keresteš SLO OK Trzin 76,00 58,91 44,52 78,39 35,78 84,85 62,12 80,58 80,96 72,28 84,68 51,97 62,22 73,10 481,74
17     Feike Alewijnse NED OK Trzin 68,31 63,03 66,55   35,89 99,79       81,87 65,15     89,95 468,11
18     Zdenko Horjan CRO OK Vihor           83,57       81,66 95,49 95,53 86,32   442,57
19     Anja Babič SLO OK Trzin       84,66 26,88 52,88 56,47 76,16 71,41 49,48   73,97 69,53 61,31 432,19
20     Fulvio Lenarduzzi ITA ASD Ori. School Friuli               87,39 80,88     86,36 87,21 67,52 409,36
21     Martin Jullum NOR Halden SK               82,45 100,00     100,00 100,00   382,45
22     Erik Stålnacke SWE IFK Göteborg               93,98 90,77     95,92 91,30   371,97
23     Lars Jakob Waaler NOR Porsgrunn OL               100,00 80,54     87,58 99,86   367,98
24     Davide Gazzetto ITA ASD Padova Ori. 67,07 71,60           99,48 76,34     61,04 48,61 77,40 362,87
25     Martin Fredholm SWE OK Linné               93,93 90,21     86,57 91,33   362,04
26     Hannu Niemi FIN Epilän Esa               99,98 81,14     89,50 91,23   361,84
27     Ola Jansson SWE Björklinge SOK               88,08 86,14     95,57 82,00   351,79
28     Sanja Žužić CRO OK Vihor         39,21 94,90 74,69         62,56 79,08   350,44
29     Libor Forst CZE MatFyz Praha               88,15 85,35     87,26 86,88   347,65
30     Miia Turto FIN Hiisirasti               93,81 85,42     87,33 78,84   345,40
31     Jari Turto FIN Hiisirasti               88,05 94,79     82,50 77,92   343,26
32     Mykola Opanasenko UKR Kharko univercity               82,06 85,22     90,44 77,36   335,07
33     Lenka Forstova CZE MatFyz Praha               82,15 90,43     78,23 78,52   329,34
34 2   Niko Čižek SLO OK Trzin         34,59 69,63 51,25         53,56 59,78 57,62 326,43
35     Ole-Johan Waaler NOR Porsgrunn OL               94,12 70,68     69,89 83,15   317,85
36     Bosse Sandström SWE Stångenäs AIS               74,53 80,93     83,44 78,92   317,83
37     Stefano Galletti ITA ASD Unione Lombarda               87,76 75,91 75,80 74,02       313,49
38     Eva Fredholm SWE OK Linné               87,81 80,70     64,86 70,38   303,75
39     Kristian Bosisio SLO OK Trzin     55,82         93,66 75,59         78,30 303,37
40     Owe Fredholm SWE OK Linné               81,56 80,82     57,10 64,85   284,33
41     Metka Udovič SLO OK Trzin     51,05         80,04 90,37         61,35 282,80
42     Daniele Danieli ITA ASD Padova Ori. 76,91 85,15   74,17       93,61 94,83         83,45 273,59
43     Goran Marović CRO OK Vihor         26,94 74,83 96,51         64,60     262,89
44     Paolo Padoan ITA ASD Polisportiva Bissuola 80,57 52,36           82,20 94,24           257,01
45     Alberto Grilli ITA CUS Parma ASD 81,89             87,81 80,91           250,61
46     Marina Beltramo ITA ASD Gsport 80,42 60,20   61,46       79,67 84,89         83,64 248,95
47     Antonio Lo Grasso ITA ASD Gsport 85,19 57,15   82,94       62,34 75,22           243,34
48     Alessandro Casarin ITA Orienteering Swallows Noale       89,88       76,16 71,60           237,64
49     Dario Citterico ITA ASD Polisportiva G. Castello 90,96 62,37   73,91       69,67 71,21           236,09
50     Valerio Pfister ITA G.O. Subiaco 81,85 77,11           76,28 76,56         56,98 235,52
51     Boško Opalić CRO OK Vihor         32,57 54,62           79,22 57,26   223,67
52     Franco Gelsomino ITA Orienteering Trieste ASD 57,73     72,95       62,59 66,55         73,75 213,25
53     Giuliano Michelotti ITA ASD Arco di Carta 81,45 66,02   63,21                     210,68
54     Angelo Frighetto ITA ASD Padova Ori. 63,49             78,91 57,50           199,90
55     William Rex SWE OK Landehof                       94,66 94,83   189,49
56     Erik Lundkvist SWE HJS-Vansbro OK               94,00 95,38           189,38
57 3   Marina Borisenkova RUS SCO Russ               93,68 90,44           184,12
58     Christian Giesler GER OLG Siegerland                   87,43 95,37       182,80
59     Michael Johansson SWE Vänersborgs SK               88,20 94,54           182,74
60     Zoltán Miháczi HUN Tipo Orienteering Club                   92,97 89,31       182,28
61     Jens Andersson SWE OK Roslagen               93,93 86,14           180,07
62     Lennart Wahlgren SWE Rehns BK               93,98 85,65           179,63
63     Janis Ruksans LAT Union Tacina                       79,17 99,97   179,13
64     Stig Gerdtman SWE Vingåkers OK               88,15 90,20           178,35
65     Mauro Bussi ITA ASD Giocafaenza Tantisport Ori. 48,35             67,90 61,55           177,80
66     Zita Ruksane LAT Union Tacina                       91,31 86,04   177,35
67     Marja Kaukonen FIN Epilän Esa                       94,10 81,45   175,55
68     Dmitry Dokuchaev RUS Orienta PODA               93,83 75,65           169,48
69     Emilia Arcaleni ITA ASD Polisportiva G. Castello 56,76 55,72   56,94                     169,42
70     Vitaliy Kyrychenko UKR Ukrainka               82,28 86,26           168,53
71     Rolf Karlsson SWE Hallstahammars OK               87,81 80,72           168,53
72     Alexander Kobzarev RUS Orienta PODA               82,13 85,56           167,69
73     Ari Tertsunen FIN Tuusulan Voima-Veikot               82,03 85,49           167,52
74     Karl-Gustaf Däldehög SWE Fjärås AIK               81,76 85,10           166,86
75     Mark Heikoop NED Olifant                   76,15 90,37       166,52
76     Chiu Hui HKG Hong Kong               93,49 71,27           164,76
77     Tomas Jansson SWE Björklinge SOK                       95,64 68,41   164,05
78     Timi Čižek SLO OK Trzin                   77,71 85,48       163,19
79     Marit Wiksell SWE Stora Tuna OK               82,37 80,51           162,89
80     Antónia Holper HUN Tipo Orienteering Club             56,96     59,51 46,34       162,80
81     Emilio De Angelis ITA ASD Arco di Carta               85,94 76,21           162,14
82     Roberto Manea ITA ASD Misquilenses Ori.               75,76 85,22           160,98
83     Ari Uotila FIN Hiisirasti                       87,06 73,42   160,48
84     Martin Aarholt Waaler NOR Porsgrunn OL               82,35 77,25           159,60
85 4   Francesco Valentini ITA ASD Padova Ori. 49,65 40,96   68,63       19,47 34,05           159,23
86 5   Bohuslav Hulka CZE SKV Praha                   77,36 80,39       157,75
87     Oleh Sklyar UKR Ukrainka               81,93 75,58           157,51
88     Kari Pinola FIN Rasti-Nokia                       74,46 81,73   156,19
89     Widar Taxth Løland NOR Lia                       77,09 77,67   154,76
90     Atis Ruksans LAT Union Tacina                       79,20 74,73   153,93
91     Pavel Dudik CZE Junior Prostějov               82,30 71,43           153,73
92     Normunds Narvaiss LAT TSK Spriditis                       74,56 76,82   151,38
93     Janos Manarin ITA Orienteering Miane '87 80,61     67,95                     148,56
94 6   Jana Kostova CZE Tjeckien               62,81 85,62           148,43
95     Jan Erik Haug NOR Østmarka OK                       74,91 73,42   148,34
96     Nils Jansson FIN OK Raseborg                       73,83 73,49   147,33
97     Lidia Opanasenko UKR Ukrainka               73,97 66,60           140,57
98     Piero Labanti ITA ASD Unione Lombarda                   65,19 74,32       139,51
99   1 Antonin Forst CZE MatFyz Praha                       69,68 66,25   135,93
100     Eva Björkman SWE OK TYR                       68,70 64,01   132,71
101     Boris Kukec CRO OK Vihor             52,33         35,97 44,27   132,57
102     Igor Bončina SLO OK Azimut                   63,56 68,74       132,30
103   2 Antun Tišljar CRO OK Orion 49,65 80,52                         130,17
104     Rudi Olvenmyr SWE OK TYR                       52,84 73,46   126,30
105     Tiziano Vargiolu ITA ASD Padova Ori.   58,91                       66,06 124,97
106     Maurizio De Colle ITA Orienteering Dolomiti               62,27 56,72           118,99
107     Antonio Hernandez ESP Fed. Esp. Ori.                   46,96 70,28       117,24
108     Vlado Sedej SLO OK Azimut     42,96     67,79                 110,74
109     Andrea Govoni ITA ACACIS Circolo Dozza ASD 48,64 60,15                         108,79
110     Diana Miháczi HUN Tipo Orienteering Club                   46,50 60,58       107,08
111 7   Boris Dvorský CZE Tjeckien               49,93 56,81           106,73
112     Adam Miháczi HUN Tipo Orienteering Club                   46,71 59,44       106,14
113     Liga Ruksane LAT Union Tacina                       44,42 57,90   102,32
114     Guido Michelotti ITA ASD Arco di Carta       95,37                     95,37
115     Miháczi Zoltán HUN Tipo Orienteering Club             94,61               94,61
116     Mauro Nardi ITA ASD Semiperdo Ori. Maniago                           89,74 89,74
117     Joachim Stamer GER MTK Bad Harzburg                     85,84       85,84
118     Edi Ocvirk CRO OK Japetić                     84,06       84,06
119     Donatella Vecchies ITA ASD Semiperdo Ori. Maniago       74,17                     74,17
120     Márton Erdős HUN Zalaegerszegi TFC             71,86               71,86
121     Elena Margiore ITA Orienteering Trieste ASD       71,45                     71,45
122     Dora Težak CRO OK Vihor             68,57               68,57
123     Ágnes Erdősné Németh HUN Zalaegerszegi TFC             64,11               64,11
124     Fruzsina Biró HUN Bimahev             61,64               61,64
125     Nicolò Zuffi ITA ASD Semiperdo Ori. Maniago                           61,15 61,15
126     Márk Porgányi HUN Zalaegerszegi TFC             58,68               58,68
127     Gergely Erdős HUN Zalaegerszegi TFC             58,58               58,58
128     Robert Orehoci CRO OK Bjelovar             58,06               58,06
129     Gábor Erdős HUN Zalaegerszegi TFC             57,78               57,78
130     Ferenc Fehér HUN Zalaegerszegi TFC             54,38               54,38
131     Ivett Kovács HUN Zalaegerszegi TFC             52,94               52,94
132     Emanuele Boscolo ITA ASD Padova Ori. 52,87                           52,87
133     Robert Tkalec CRO OK Međimurje             51,76               51,76
134   3 Jan Gobec CRO OK Vihor             51,58               51,58
135     Antonella Sinigaglia ITA SSD Gaja                           51,51 51,51
136     Ivano Ceccato ITA Panda Ori. Valsugana 49,8                           49,80
137   4 Lea Katarina Gobec CRO OK Vihor             48,85               48,85
138     András Csertán HUN Zalaegerszegi TFC             47,78               47,78
139     Karlo Težak CRO OK Vihor             46,45               46,45
140     Darko Klarić CRO OK Međimurje             46,33               46,33
141     Marko Germani ITA SSD Gaja                           45,13 45,13
142   5 Ana Tišljar CRO OK Orion   40,77                         40,77
143     Lorenza Pravato ITA SSD Gaja                           39,46 39,46
144     Alessio Rozzi ITA SSD Gaja                           35,74 35,74
145 8   Mauro Nardo ITA ASD Padova Ori.                           34,53 34,53
146 9   Ivana Da Re ITA Orienteering Dolomiti               15,66 6,37           22,03

 

Standings - A

O Name Country Club C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 TOTAL
1 Tatjana Strmčnik SLO OK Trzin         73,28 83,72 63,54     59,08 57,38 63,52 63,02 406,15
2 Maja Kušt CRO OK Vihor             79,00         100,00 62,91 241,91
3 Bernardica Stipić CRO OK Vihor             84,15         73,27 74,22 231,64
4 Jan Gobec CRO OK Vihor           59,21           76,93 73,50 209,64
5 Ana Tišljar CRO OK Orion 100,00 100,00                       200,00
5 Niko Čižek SLO OK Trzin                   100,00 100,00     200,00
5 Vid Keresteš SLO OK Trzin         100,00 100,00               200,00
8 Gerd Yttervik NOR Lia                       91,19 91,08 182,28
9 Gro Kristin Haug NOR Østmarka OK                       63,60 100,00 163,60
10 Kerstin Däldehög SWE Fjärås AIK               58,35 89,63         147,98
11 Filip Voler SLO OK Trzin                     56,07 32,89 52,28 141,24
12 Olaf Sedmak ITA SSD Gaja                   74,54 42,34     116,88
13 Jura Kukec CRO OK Vihor                       64,46 37,98 102,44
14 Dario Štambuk CRO OK Merz     100,00                     100,00
14 Giorgio Cereser ITA Corivorivo Ori. ASD                 100,00         100,00
14 Iva Lovrec CRO OK Vihor             100,00             100,00
14 Stefano Raus ITA Trento Orienteering               100,00           100,00
18 Mauro Nardo ITA ASD Padova Ori.                 98,86         98,86
19 Julija Ferenc SLO OK Tivoli     96,34                     96,34
20 Nenad Lovrec CRO OK Vihor             79,00             79,00
21 Kristina Krznar CRO OK Vihor             76,39             76,39
22 Francesca Cereser ITA Corivorivo Ori. ASD                 74,20         74,20
23 Mauro Fizzoni ITA Circolo Dozza 72,70                         72,70
24 Mia Lovrec CRO OK Vihor             71,38             71,38
25 Aletta Biró HUN Bimahev             70,08             70,08
26 Stefano De Rusi ITA ASD Erebus Ori. Vicenza                 69,15         69,15
27 Nives Dobrić CRO OK Vihor             65,76             65,76
28 Lucia Ferrarini ITA ASD Nirvana Verde 59,74                         59,74
29 Emanuele Boscolo Berto ITA ASD Padova Ori.               49,77           49,77Previous Cups

               Slo-Cro Pre-O Liga 2009              

        

Staples Coupons
< font color="#999999">Staples Coupons